30 ПЕРУ - МАКЕДОНСКА ЗЕМЈА

14. 05. 2020 г.

 

 

ПЕРУ - МАКЕДОНСКА ЗЕМЈА

Таканаречената уметност на камен и земја, според денешните сознанија не ѐ некоја мистерија. Со исправен пристап кон нивно дешифрирање и толкување, полека се открива зачудувачката внатрешна содржина. Тие се полни со свети зборови и скриени пораки. Неуништливи, сведочат за едно дамнешно време. Неможат да се уништат, поради огромниот број, кои се расфрлани на пет континрнти, поставени на непристапни места, како пустини, планински области, но и рајски градини, полни со растенија од секаков вид, животни и бистри води. „Научниот“ свет не ги уништува поради тоа, што мисли дека се нивно културно наследства а не Македонско.
Но, обожествениот Зет Македон - Господ, остроумен, своето знаење го заштитил од помалку умните луге од сопствениот род и останатите, кои потекнуваат од диви и необразовани племенски заедници, од нивната вандалска намера. Целото божјо и Господово знаење го запишл со македонски јазик, македонско писмо Цутно (Кирилица и Латиница), во шифри, во вид на лигатури, геометриски слики, под сите мориња на Планетата Македонија и вселената.
Цртежите, цртеж лигатурите, со уметнички квалитети, упатени се кон божеството Сонце, Божицата Планета Македониа и обожествените синови Македонците, во вид на македонска Вера Реинкарнација. 

Нашата Планета Македониа знае за сопствената еволуција и раѓањето на својте обожествени деца Македонците. Единствениот син, Зет Илион – Македон го примил божјото знаење, кој го пренел и на останатите племенски заедници низ целата Планета Македониа.
Македонците во секој регион имале свое светилиште.

  

                                                

                                                                               Лигатура       


Едено од  тие ѐ Кајакпума (Qayaqpuma), Перу. Опстојува на времето, минимум, според досега откриени артрефакти на Планета Македониа од 500.000 г. Денес, од „научната“ група луѓе, кои треба да се грижат за културното наследство, систематски е игнорирано. За настанокот на светот, и почетоците на човечкиот род, не се презентира ништо на јавноста, како конплетна форма. 99% од научните достигнувања пронајдени се, со божја помош, од  Единствениот Зет, Дон, Дион, Дионис, Хермес, Асклепиј, Куртиш, Кокопели, Св. Пантелејмон, Св. Никола и Дедо Мраз, во така наречениот камен период. 

Моќните центри од сите региони на Планетата Македонија овој факт го крие, и го ПРЕЗИРА својот македонски корен, срамејки се од него. Во овој локалитет и милион други во Америка и светот, од Македонците складирано е нашето знаење, нашата меморија, дух божји Македон. Ова го докажува дешифрираниот артефакт од областа Кајакпума. Тука е сочувана последната волја на починатиот Единствен Зет Македон, а таа е МАКЕДОНИА, Марија, Мадона, Господарка, Мадомнија, Земја Македониа и Планета Македониа. Освојувачите – уништувачи на македонските достигнувања во светот, со милиони години, наместо да ја уништат македонската култура тие се ПОМАКЕДОНЧИЛЕ.

 Овие и други цртежи ширум светот не се создадени во еден миг. Постои културен развој од стотици илјади години, кој доппринел за овој израз. Тие се сведоштво, писмен доказ, за корените на постанокот на човештвото. Овој културен развој е прекинат со таканареченото освојување и уништување, кое трае од пред 30 000 г.  и појавата на христијанството пред 2020 г. во Азија пред 5000 г., а во Америка од пред 500 г. За жал на одродените Македонци низ целата Планетата Македониа, континуитетот на МАКЕДОНИЗМОТ трае до денес. Македонската култура и наука нема прекини, во Македонија е жива до денес. Македонци, ПРОШИРЕТЕ го, и сочувајте го македонизмот со ОБЕДИНУВАЊЕ.

 

    

                                                                                                                         Планета Македониа

 

 

............................................................................................................................................................................

 

 

17.О5.2019  г.


Силјустани (Sillustani) — археолошки локалитет во Перу регионот Пуно. Локалитетот потекнува од периодот пред Инките 100.000 – 500.000 г. и всушност е гробишта. Гробовите се изградени во вид на кули наречени Чулпи. Кулите украсени се со изгравирани форми - лигатури од животни. На кулата подоле изгравирана е јагула. Некогаш во одредени региона на Планетата Македониа ја заменуваат со змија. Таа,  симбол ѐ на Македониа. За македонците во тоа време претставувала врска помеѓу Планетата Македониа и Богот Сонце ИЛИ.

Да го објасниме животниот век на јагулата.

Претпоставка е, дека јагулите настанале пред 140 милиони г. Точното време за настанокот на јагулата не се знае, но сигурно е едно, дека јагулата заедно со  вкупната жива природа ИС , родени се на ден 22-ри март од мајката Планета Македониа одеднаш на Македонскио полуостров, и територијата Зета Македониа Европа. Тоа е моментот кога  Ѕведата Зет Македон пристига од созвездието крст, од сината ѕвезда Жива во Македониа. Македон како ѕвезда со божјата сила, како бог, наречен Госпот Зет Македонец тој ѐ со привремен престој на Планетата Македониа. 

 Женската јагула може да постигне должина од две метри а машката само до педесет сантиметри. Живее во сите реки и езера поврзани со морето во Зета Македониа Европа, Персискиот залив, северниот и западниот Африкански Брег, всушност живее таму каде што живеат Македонците. Се мрести во Саргаско Море, меѓу Бермуските Острови и Порторико.

 Животот од десет години во слатките води на реките и езерата, патот во солената вода со помош на метаморфоза, од две години до Саргаско Море, се мрести и умира. Воедно реинкарнира во нова јагула, нов живот. Младата јагула за три годишно патување, повторно со метаморфоза, се враќа на местото каде престојувала во претходниот живот. Начинот на нејзиниот живот, нејзината смрт со реинкарнација го отсликува животот, смртта и повторното раѓање на Македониа и Македонците. Македонскиот народ како Господ Зет Македон, со помош на реките и морињата патува до сите краеви на Планетата Македониа. Тие го шират божјото слово, писмо, јазик, вера и култура. Сите топоними, хидроними, нисоними и др. на планетава се со македонски корен. Обликот на јагулата и обликот на владеење на македонците врз другите племенски заедници, без робови, претставува слабост во однос на крадците, како одродени македонци. Тие формираат нови држави со робовладетелски однос, кој трае до денес, со измислени имиња.

 

Македонскиот топоним ПУНО знач полно. Чулпа е македонски збор: ЧУЛ = вид престилка, гробницата личи на матка со престилка. Чулпа – чупа, чупе = девојче. Чул = минато време од слушнал. Археолошкиот локалитетот Силјустани е македонски топоним со значење: СИЛО СТАНИ. Се мисли на починтите влалдетели господари, Господ на Планетата Македониа, по смртта нивната сила да стане и како јагула отпатува на сонцето, а од сонцето кон другата Планета Македониа, а потоа да реинкарнира во Македониа. Познати се именките во Македонија до денес, СИЛЈАН, СИЛЈАНОВСКИ, со значење силен - силниот. Силниот е никој друк освен Господ Свезда Зет Македон. Тој е единствениот ЕНОХ, ДОН, ХЕРМЕС, АСКЛЕПИЈ, Св. ПАНТЕЛЕЈМОН, Св. НИКОЛА - никулец, Дедо мраз, МАКЕДОН.

 

                               Силјустани (Sillustani) — археолошки локалитет во Перу во регионот Пуно.

                  Локалитетот потекнува од периодот пред Инките 100.000 – 500.000 г. и всушност е гробишта.

 

Изгравираниот мотив јагула на Чулпата ја претставува Македониа и македонците од таа област. Јагулата е симбол на Македониа. Воедно Јагулата претставува лигатура на која пишува МАДОНИА - МАКЕДОНИА.

 

                                       

                                                                         Чулпа гробница за реинкарнација, 

                                                Силјустани (Sillustani) Прекуокеански Јужен Цут, денешен Перу.

 

Еден од главните елементи на македонската култура, раширена низ целата планета е давањето почит на претците и токму поради тоа, а и поради изразување на врската меѓу смртта и животот во однос за реинкарнација, Чулпите биле градени. Внатрешноста на градбите биле обликувани како матка. Единствениот отвор на Чулпата е кон исток, тоа е поради фактот што, од таа страна сонцето се препораѓа од Мајката Планета Македониа. Се верувало дека, во мигот на првите сончеви зраци од 21-ви март и 25 декември, духот и душата од мумифицираните тела ќе реинкарнираат во новороденчето и Р’С -  Ристо и ИС - Исо, Исус,(6,7). Исти или слични мотиви за украсување на Чулпите сe среќаваат на македонскиот локалитет Göbekli Tepe, локалитет кој се наоѓа во денес наречената територија Турција. 

 

Книгата „Зета Македониа 400.000 г писменост“, отпечатена ѐ во второ дополнето издание и превод од македонски на англиски јазик, истата може да ја прочитате во Градска библиотека „Браќа Миладиновци“, Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“-Скопје, во националните библиотеки во Берлин, Загреб, Будимпешта, Анкара, Hong Kong - 香港 и др.  Книгата ја нема во продажба. Таа може да се нарача од авторот преку меил zetamakedonija21@gmail.com или на телефон +389 78 264 106.)

Пројавен е голем интерес за книгата „Зета Македониа“ превод од македонски на англиски јазик, низ целиот свет. Големиот интерес се должи од стравот за разоткривање на светската лажна историја, во однос на светското Македонско потекло - МАКЕДОНИЗМОТ.

Прегледано:  656.00 пати

                Химна на Зета Македони.

  

 

   

     ................................................................