ФРАНЦИЈА

19.09.2017

 

Зета Македониа Нанија, (денес таканаречена Фрнција).

Историски период на цивилизацијата ЗЕТА МАКЕДОНИА НАНИА, наречена „Магдаленска култура“, 15.000 – 8.000 г.мак.е.пред.п.христ.


Таканаречената „Магдаленска култура“, е македонска култура или е дел од МАКЕДОНСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЈА. Во науката се смета за култура, наречена „доцен палеолит“, всушност, ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД НА ЗЕТА МАКЕДОНИА, култура на таканаречената племенска заедница „ГАЛИ“-„ГОТИ“, всушност, НАРОД МАКЕДОНСКИ. Зборот „готи“ е македонски збор со значење ГОЈДО или говедо. Со археолошки истражувања е осведочена на територијата на денес таканаречените држави: Франција, Шпанија, Швајцарија, северна Италија, Белгија, Холандија, Германија. Како дел од наречените Гали е и племенската заедница таканаречена Келти, всушност, НАРОД МАКЕДОНСКИ на денешната територија на Португалија, Франција (Бретања), Ирска и Велика Британија, (Велс, Северна Ирска и Шкотска) во историскиот временски интервал од 15.000 – 8.000 г.мак.е.пред.п.христ.


Целиот концепт и основа на таканаречена Магдаленска култура е македонската цивили-зација и народ во рамките на територијата Зета Македониа Наниа пред 18.000 - 11.000 г.мак.е.пред.п.христ. Според западните научници, нивниот јазик бил сличен на јазикот на безимените луѓе од арапско потекло, населено во јужниот дел на Македонскиот Полуостров, потоа е сличен на латинскиот, словенскиот и првичниот индиски јазик.[1] Тоа значи дека денешните модерни племенски заедници и држави произлезени од Галите и Готите, нивните јазици потекнуваат од тој народ. Според европските научници, тоа е јазикот ПРАИНДОЕВРОПСКИ. Индоевропскиот јазик не е ништо друго, туку македонски јазик. Тоа е точно, затоа што врската помеѓу сите тие народи е македонскиот народ, кој се простирал преку цела Азија и Европа.


Основа на келтската и индиската митологија е словенската или македонската вера, што значи дека терминот Келти е измислен термин, кој никаде не се среќава низ спомениците на културата во период на Зета Македониа. Тој треба да се замени со терминот Македонци и периодот на Зета Македониа Наниа од 15.000 – 8.000 г.мак.е.пред.п.христ. Основата на верата е Сонцето и Космосот и патот на неуништливоста на душите, која по смртта на човекот патува преку вселената кон Македониа – рајот. Тоа е народ на божјата ДАНУ (позната како божја мајка во таканаречена ирска и келтска митологија), што значи божји ден, светлина или Сонце. А, таканаречените Британци се сметале за децата на ДОН, што значи ЦУТ или пролет.


Вкупното население на Зета Македониа Наниа, фактички е македонско население во придружба на помали племенски заедници, противници на Господарите - Владетели Македонци. Тие биле неписмени со низок степен на културен развој, како нивни слуги и робови. Господарите - Владетели Македонци оставиле извонредна уметност и писмени сведоштва на предмети од коска и камен. Во артефактите преовладуваат разновидни сечила, дупчалки, стругалки од кремен. Особено се истакнуваат врежани претстави на рогови и коски, скулптури од рогови на ирвас, исконски натписи на ребра и заби од мамут, како и други претстави на пештерски ѕидови и тавани, коски и животински кожи.

 

Таканаречената Култура Македониа Наниа, всушност, е историски период на македонските култови кон Сонцето, пролетта Дон и божјиот дух Македон – спасителот, поврзано со птицата УТКА. ИЛ, АР (од Македонците АРИЕВЦИ) или ДАР на МАДОНКА, Мајка и Македониа - рајот со Господарите - Владетели Македонци.


Пештерите во Франција и Шпанија од историскиот период на македонската култура, кои се вбројуваат меѓу поважните се: Ласко, Ла Марше, Нио, Труа Фрер, Фон-д-гом, Ле Комбарел, Шове, Коске, Кусак, Руфињак, Алта Мира. Периодот од пред 15.000 – 8.000 г.м.е.п.п.х. е кус временски период на културен развој на дел од македонската земја, наречена Зета Македониа Наниа.[2] Тој период претставува мал придонес во мозаикот на „бели бисери“ од културни дострели на македонската цивилизација како историја на светот во непрекинат континуитет од 400.000 год. 


Следуваат анализи на спомениците на културата од овој период, проследени со илустрација и толкување, кои изобилуваат со сведоштва за постоењето на големата Зета Македониа. Луѓето воспоставувале меѓусебни врски кои не биле базирани единствено врз инстинктот за преживување и заемната корист, туку на сочувствувањето и искрената грижа за другите. Во нив се забележани исклучително високо цивилизирани одлики, како важноста на семејството и семејниот дом, верувањето во душата и задгробниот живот, реинкарнација и други теми од голема важност.

 

Исвадок од книгата „Зета Македониа 400.000 г. писменост, македонска цивилизација на пет континенти, традиција до денес“ од Бранко Сотировски, страна 208 и 209.


[1] Тран. Пештера триаголник, Франција, Grotte du Triangle пред 18.000 - 11.000 г.мак.е.пред.п.христ. стр. 206.
[2] „Mitologija Kelta“ - Charles Squire, издадено од CID-NOVA

 

 

 

                                                                       http://www.rupestre.net/tracce/?p=2812
                                                                https://www.youtube.com/watch?v=Gv4asg86jOU

 

 


Прегледано:  116.00 пати

 

 

 

 

Банери од радио станици каде се емитуваат песните создадени според сознанијата објавени во книгата „Зета Македониа“.

 

 

 

......

 

 

        

            https://www.facebook.com/RadioIskrica

 

Песната на НАРОДНИ РАДИО СРБИЈА се емитува шест пати во денот и тоа во. 09ч, 11ч, 14ч, 17ч, 20ч и 22ч.