Вермонт, САД

 08-07-2018 г.

 

КРСТ - КРИСТ, РИСТО - ХРИСТОС

 

Именката РИСТО е македонско име, кое се употребува во Македонија минимум од пред 500.000 г. до денес. Именката РИСТО значи: Р'С = РАСТ НА ДЕНОТ, Р'С = може да биде РИС - МАЧКА, што претставува симбол на Сонцето, поради неговите очи кои светат. Ристо е најава за младото Сонце од 22-ри декември, кога нашата Планета Македонија ќе се наоѓа во точката на зимскиот солстициум и по положба ќе биде најблиску до Сонцето. Од денот 22-ри декември имаме сонцестоење од три дена, кога планетата Македонија ќе реши со нејзината оска да се наклони кон соѕвездието Крст или К-РСТ = кон растот на денот. Соѕвездието Крст или Лебед, за Македонците претставува симбол на денот или растечкиот ден од 25-ти декември. Ристо, Ристос или Христос не е човек тоа е раст на денот.

Македонците времето го мереле според Месечината и според Сонцето. На пет континенти археолозите констатирале живот на модерен човек Македон. Тој зад себе оставил материјални докази, писмо, градби и култура, која егзистира до денес. Македонците научните достигнувања ги соопштувале на неписмените луѓе преку верата наречена ВИСТИНСКА денес прекрстена во Христијанство. Поради овој факт за појавата на растечкиот ден од 25-ти декември дознаваме преку пишани документи, како на пример овој од Вермонд каде од десно на лево пишува: „ОТСИР ЈИЛИ И ИОР АТИ“ <. Натписот на македонски јазик значи: „Брза и рои - оплодува Илиј сонцето со растечкиот ден Ристо“.  Поради вакви и слични македонски натписи констатираме дека персонифицираниот ИСУС како Македонец се среќава на пет континенти. Оттука е заблудата на модерните историчари дека Исус бил роден во Назарет, а според други и на други места во светот. Всушност ИСУС Е РАСТЕЧКИОТ ДЕН ОД 25-ТИ ДЕКЕМВРИ.

 

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

28.06.2018

 

„АТ“  ВЕРМОНТ

 

АТ е македонски збор, што значи коњ. Коњот е животно кој се одликува со брзина, сила и издржливост. Македонците отсекогаш поседувале питоми коњи. Ги користеле за транспорт на луѓе и стока и тоа на пет континенти. Во денешна Америка во пештерите во јужноцентралниот дел на државата Орегон, пронајдени се фосили од коњи пред 14.400 г., a се изумрени пред 13.000 г. Во Македонија се среќаваат цртежи на коњи, Зета Македониа стр. 88. Цртежи на коњи на карпа ги среќаваме во денес наречена Франција, Србија, Авганистан, во цела Азија и Африка. Најчесто тоа се цртеж-лигатури со митолошки содржини. Често се среќаваат цртеж-лигатури на коњи на кои пишува Македониа. За Македонците коњот се користи во митолошка смисла, литературата, сликарството и во  модерната култура.

 

Белиот коњ за Македонците е симбол и персонификација на сонцето ИЛИ и неговата оплодувачка моќ. Коњот е сончев зрак за пренос на духот божји Македон, од сонцето кон Планетата Македонија и обратно. Тој го носи младиот Зет, Енох, Хермес, Асклепиј, Св. Никола. Младото сонце Зетот, ИС, Исус пристига на бел коњ на ден 25-ти декември, што претставува почеток на новата година, уште од камениот период на македонскиот народ. Според дешифрираниот текст бр. 4 од 20-03-2018 објавен на сајтот zetamacedonia.com (дешифрирани текстови) од локалитетот Вермонд, може да видиме дека АТ-Атлас е џинот сонце Зетот или Исус.

 

Сивиот и црниот коњ се исто така сончеви зраци кои пристигаат на планетава посредно преку Месечината. Македонскиот топоним Атина произлегува од именката Бог АТ - татко. Атина е всушност ТАТИНА ќерка.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

15-06-2018 г

 

Натпис кој се наоѓа на камен во форма на БИК, е персонификација на сонцето во облик на фетус. Тоа е младото сонце ЏИН или ИС -ИСУС, кое се раѓа на ден 25-ти декември. Претстава на младо сонце преку персонификација на бик, се среќава на пет континенти. Верата на ВИСТИНАТА, јазикот, писмото и вкупната култура, која зрачи од натписите го докажуваат македонскиот карактер на народот МАКЕДОНСКИ во континуитет од пред 500.000 г. се до денес во РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

26-03-2018 г

 

ЗЕТА МАКЕДОНИА СЕВЕРЕН ЦУТ (денес таканаречена Америка), Античката македонска област - Вермонт.

 

На пронајдениот камен пишува: „САМО ЈАС ЛОМ, СИНОТ ЏИН, СОНЦЕТО ИЛИ ВО ЛОМ" од 25-ти декември.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

22.03.2018

 

Каменот со неговата заоблена форма претставува персонификација на Сонцето. На каменот е изгравиран натпис во форма на лигатура, со македонски слова - кирилица. Античко македонскиот Вермонд претставува СВЕТО МЕСТО, со безброј споменици, светилишта на отворено и мали храмови каде одржувале верски обреди.
На каменот пишува: „Т'ШТИЛ И Ј' ИЛ Л'ТИИ“, транскрибирано на современ македонски јазик значи: ГО ПРИТИСКА, ТИШТИ И ЈАС ИЛ ЛЕТАМ. Натписот укажува на фактот за научното сознание на македонскиот народ за природните појави. Во овој случај, знаеле дека е неибежната временска законитост, кога Планетата Македонија со својот наклон од денот 25-ти декември ќе овозможи појава на зголемувањето на денот, а со тоа појавата на новата година. Во зборовите „Ј ИЛ", се пронаоѓа лигатура во форма на птица, која се спушта како сончев зрак од Сонцето кон Македониа.

 

...........................................................................................................................................................................................

 

20.03.2018

 

Атлас или Атлант, во македонската митологија бил титан. Тој бил син на Јапет и Азија, и брат на Прометеј. Атлас се одликувал со огромна сила. Бил најстар од своите браќа и бил целосно верен на Титаните. Бил голем познавач на морињата и владеел со кралството Атлантида кое било поголемо од Африка и Азија. Атлантида била потопена по наредбата на Зевс. Тогаш Атлант и неговиот брат Менотиј им се придружиле на Титаните во војна против Зевс. Атлас бил татко на Плејади, Хијади и Хеспериди. Една од ќерките на Атлас била Калипсо, која го држала Одисеј седум години под своја власт. Според дешифрираниот текст, доаѓаме до заклучок дека Македонецот Атлас владеел и со денешна Америка, како дел од Атлантида, која не потонала.

 

 

...........................................................................................................................................................................................

 

23.01.2018

 

НАТПИСИТЕ И КАМЕНИТЕ ХРАМОВИ ВО ВЕРМОНТ, САД.


Уште во 1940-тите карактеристичните камени структури кои се наоѓаат во Вермонт (област Нова Англија, на северозападната страна на САД) предизвикуваат интерес и поттикнуваат прашања за нивното потекло и периодот од кои потекнуваат. Ги нарекуваат „комори", „колиби". „пештери". „кошници", итн.

 

Камен со натпис: „И ЈА ИЛИЈ“ со значење И ЈАС СУМ СОНЦЕТО ИЛИЈ. Каменот е во форма на изгрејсонце-Сонце.

 

Камен со натпис ИЛС со значење СОНЧЕВ ЗРАК. Каменот е во форма на сончев зрак, кој врши пренос на духот божји Македон.

 


ПРВИТЕ ХРАМОВИ ИЗГРАДЕНИ ОД МАКЕДОНЦИ ВО ЧЕСТ НА МАЈКАТА ПЛАНЕТА МАКЕДОНИА


Всушност, тие се првите храмови изградени од камен. Според анализата на записите пронајдени во самите храмови и надвор од нив, може со сигурност да се констатира дека тоа се споменици на културата оставени од автохтониот македонски народ, со старост од најмалку 500.000 г. Хипотезата дека тие се дел од древна македонска цивилизација добива силна поддршка и публицитет. Овие градби се првите градби од камен, иако не се единствени, ги има и во Република Македонија, но и на другите четири континенти. Тоа е така затоа што поради недостиг на пештери изработувале вештачки пештери. Ист е случајот и со пирамидите, кога поради недостиг на планини граделе вештачки планини. Пештерите, градбите од камен под земја, планините и пирамидите, Македонците ги користеле за одржување на верски обреди, тие се кондензатори за пренос и чување на духот божји Македон од денот 25-ти декември, во христијанството наречен ИСУС. Претпоставка е овие помали и поголеми објекти служеле и за пренос на луѓе и стока од еден континент на друг. Тие се основа на македонската монтеистичка вера. Македонската вера е составена од свето тројство помеѓу Таткото Сонце ИЛИ, Големата мајка МА, МУ, Марија, Мадона-господарка, Планета Македонија Богородица, родилка на Богот, секојдневното изгрејсонце, и синовите божји - Македонците. Оваа вера е вера на кружење на енергијата од Сонцето кон Планетата Македонија и обратно. Тоа е вера на два РАЈА, рајот во вселената и Рајот Планетата Македонија со центарот во Македонија.

 

Македонски храм за пристигнување и чување на духод божји Македон од денот 25-ти декември, во христијанството наречен ХРИСТОС.Веднаш да се потенцира дека македонската вера е монотеистичка. Таа е основа на сите религии во светот, а со тоа и основа на потомците на Македонците, според напишани документи наречени МАИ. (Објавено во книгата Зета Македониа, 400.000 г. писменост, македонска цивилизација на пет континенти, традиција до денес стр. 354). Да се потенцира и објасни дека македонската вера не е „политеистичка Грчка митологија“. Денес наречената територија „Грција“ е, всушност, измислена во 1832 г. Населена е со безимени луѓе од семитско-арапско потекло на југот од Македонскиот Полуостров наречен Балкански.

Во прилог на натписите и камените храмови „комори“, професорот Бери Фел и другите[1]  како докази наведуваат понатаму дека некои од камените спиритуални храмови, биле градени на внимателно избрани местоположби за следење на изгрејсонцето и зајдисонцето, особено за време на краткоденицата и рамноденица. Оваа градителска особина е присутна се уште во Република Македонија.
Камените структури, според тоа, се само еден од многуте видови докази кои ја одразуваат древната македонска култура основа на европска култура во Вермонт и на други места во Нова Англија и САД.


Претпоставка на професорот Бери Фел е неговата изјава, дека „идентификувал натписи кои потекнуваат од Келтите датирани во периодот од 1000 п.н.е. до 300 п.н.е“. Според него, античките „Келти“ ги изградиле камените структури.
Професорите истражувачи на камените структури најчесто го препознаваат ракописот „Огам“, примитивен ирски јазик, сличен во морфологија и флексија со „галскиот“, „латинскиот“, класичниот „грчки“ јазик и „Санскрит“. Оваа претпостава е сосема точна, поради еден едноставен факт: ОСНОВА НА СИТЕ ТИЕ ЈАЗИЦИ Е МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК. Сите наведени племенски групи се дел од МАКЕДОНСКИОТ НАРОД распространет на пет континенти. Основа на сите писма што ги употребувале тие племенски групи е македонската словарница цутна (кирилица и латиница), цифрите пролетни, македонскиот музички ритам 7/8-ски такт.

Според аналитичарите: „Меѓутоа различните пристапи на истражување, недоследноста, противречните ставови, ги водат научниците во замки од кои досега никој не нашол соодветен одговор. Прашањата пак, зошто биле направени и дали воопшто потекнуваат од дамнешни времиња водат до несоодветни одговори, бидејќи самата вегетација, опкружување и услови не наведуваат воопшто на потреба од градење на пештери и скривалишта. Дали се тоа некој вид верски објекти? Потоа, постои проблем и со недостаток на археолошки материјални докази“.

 

Како дополнителен проблем за научниците претставува недостатокот на антрополошки докази. Зошто луѓето не оставиле зад себе ништо друго освен натписи и верски структури? Не биле пронајдени ниту коски ниту некои орудија,. Што не значи дека нема да се најдат. Тоа е така повторно, поради македонската вера на кружење на духот божји Македон од Планетата Македонија кон сонцето и обратно. Природно упокоените Македонци ги палеле на клада. Преку огнот, духот божји Македон, како и телото, патува на пламените јазици, како симбол на сончевите зраци во Рајот Македонија во вселената.

 

За македонската култура и континуитетот од временски период од минимум 500.000 г. може да прочитате во печатеното издание во книгата „Зета Македониа 400.000 г. писменост, македонска цивилизација на пет континенти, традиција до денес“ и дигиталната верзија Том III на сајтот zetamacedonia.com .

Книгата може да ја прочитате во Национални и универзитетски библиотеки во Република Македонија и во некој држави низ светот. Печатеното издание може да се купи кај авторот, преку меил zetamakedonija21@gmail.com , телефон +389 78 264106. 

 

 

[1] истражување објавено во The CPROCEEDINGS of the VERMONT HISTORICAL SOCIETY SPRING 1979 VOL. 47, NO.2 -Vennom's Stone Chambers:Their Myth and Their History By GIOVANNA NEUDORFER, страна 79Прегледано:  828.00 пати

 

 

 

 

Банери од радио станици каде се емитуваат песните создадени според сознанијата објавени во книгата „Зета Македониа“.

 

 

 

......

 

 

        

            https://www.facebook.com/RadioIskrica

 

Песната на НАРОДНИ РАДИО СРБИЈА се емитува шест пати во денот и тоа во. 09ч, 11ч, 14ч, 17ч, 20ч и 22ч.