НОВИОТ СВЕТСКИ ПОРЕДОК, THE NEW WORLD ORDER

15.04.2017

 

Започнат е процесот на Новиот светски поредок. Тој си тече исто како и времето во бесконечноста, тивко но сигурно, независно од многубројните денешни моќни поединци, држави и одродени предавници. Читателот неочекувано ќе се запознае со процесот на изумирање на стариот и појавата на Новиот светски поредок.
Многу се измислува за тој поредок од страна на науката, моќниците (масоните), државниците и од свештениците. Никој не го објаснува терминот „Новиот светски поредок“, или многу ретко се решава некој да каже нешто.

За што станува збор? „Една космичка година трае дванаесет космички месеци, тоа е во согласност со 12-те зодијачки соѕвездија. Еден космички месец е со изминат временски период од 2148 г. Таков процес на еден космички месец е денешната ера на христијанството, која е во изминување. За 131 година, човештвото ќе се врати кон корените на христијанската религија, а тоа е МАКЕДОНСКАТА ВЕРА на единствeниот Бог Сонце ИЛИ, и Богородица Планета Македониа“, како нов светски поредок (извадок од книгата „Зета Македониа“ страна 446).
За разлика од денешниот поредок на уништување на човековите вредности, денешните моќници ја предизвикуваат војната, создаваат тероризам, а потоа се јавуваат како миротворци. Монтираниот тероризам со заплашување има за цел дестабилизација на одредени региони, а потоа градат своја мрежа на авторитативност. Измислуваат сопствени антитерористички закони на сопствениот тероризам, држејќи ги во заблуда пошироките народни маси. Тие се јавуваат како заштитници на христијанството. Всушност, врвот на моќта во светот работи на тоа да се направи нов потоп на умот, уништување на слободната мисла, слободно и јавно изразување на своите религиски чувства, сè со цел човекот да се претвори во модерен РОБ.
Укинување на слободното и јавно презентирање на религијата веќе се појавува во Русија и Европа. Со забраната на религијата во јавниот живот, светските моќници нè навраќаат пред 2017 г. и почетокот на прогонот на Македонците, кои верувале во својата вера на Мајката Марија-Мадона, Мадомнија, Планета Македониа и својот Бог Сонце Илија, како и почетокот на извртената македонска вера сега наречена, како „христијанска“ религија. Оваа забрана на слободното изразување на христијанската религија, условува експанзија на муслиманската, што дополнително ја подгрева атмосферата на Новиот светски поредок кон враќање на македонските корени на светската вера на Преродба - Реинкарнација од пред, најмалку 500.000 г. во продолжеток до денес.

 

.........................................................

                                                 Македонскиот симбол за пролетта и љубовта.

 

 

Накратко да ги опишеме вредностите на македонската исконска, слава вера на Преродба - Реинкарнација. Во македонската вера на вистината се содржат сите вредности на човечноста на македонската култура и цивилизација. „Македонската вера е вера во Мајката Планета Македониа[1] и Таткото Сонце ИЛИЈА. Тоа е вера на реинкарнација или воскреснување на сонцето-денот, тоа е вера во пролетта, поезијата, љубовта, цвеќињата и убавината, зачеток на живиот свет „ИС, вера во мирот, братството и единството. Вера во науката, уметноста и словото божјо. Вера на македонската цивилизација како историја на светот“. Тоа е вера на македонската култура од пред 500.000 г. во продолжеток до денес, (извадок од книгата „Зета Македониа“).

Денешното робовладетелско општество ќе се реинкарнира во Новиот светски поредок, кој ќе се темели на погоре кажаните вредности на македонската вера. Македонската вера била духовна храна на Македонците и другите племенски заедници во светот. Врз основа на македонската вера, која произлегува од човечноста и долговечноста на здравиот разум од секај поединец. Човекот од животот можел да очекува душевен мир, љубов и длабока старост, способен да ги извршува работните задачи за остварувње ПРОФИТ на големите корпорации.
Новиот светски поредок ќе се темели врз една светска вера, вера во единствениот бог Сонце ИЛИЈА и мајката божја Марија-Македониа, Мадона–господарка.
Сите општествени текови одат во тој правец, научната мисла да биде слободна, а вистината јавно изложена, и сето тоа во рамките на македонската вера на вистината за слава на Бог Татко Сонце Илија. (Вистинска е затоа што единствениот Македон комуницира со бог Сонце под права и најкуса линија од врвовите на планините. Во недостиг на планини, тој градел пирамиди). 

Контролата на пошироките народни маси, ограничувајќи ја нивната слобода на движење и слободната мисла, спроведена од големите корпорации, банки и моќни фамилии со вградување на микро-чипови, ќе се избегне со македонските компјутери, направени уште во камениот период на македонскиот народ, а тоа се природните (планини) и вештачките пирамиди. Секој човек има вграден божји чип-антена во мозокот. Овој приемник на божји вредности, кажани погоре, за Македонецот како божји синови, ги прима од пирамидата и ги предава на обичните луѓе. Денес начинот на контролата на луѓето го спроведуваат тајкуните, но сè уште денешниот компјутер не е толку совршен како што е македонската пирамида заедно со македонската вера.
Македонската вера е вера на вистината за човекот и за сѐ што е создадено, (родено од Марија-Мадона Македониа), за неговата потреба.
Оваа вистина како нов светски поредок, ќе ја урне светската политика на уништување на артефактите, кои ја докажуваат историјата за сопственото македонско потекло, и стратегијата на 21-от век за бришење на историското паметење, со уништување на македонското име. Окупирање на територии со мрежа од невладини организации и петоколонаши. Големите корпорации мораат да побрзаат да не се случи обратното, мораат да се обединат заедно со Македонците да работат едни за друг, а не еден против друг. Наместо сопствениците на големите корпорации да градат среќа и профит врз сопствениот душевен немир, сега во Новиот светски поредок, ќе можат мирно да ги уживаат плодовите на Планетата Македониа[1].

Имаме сојузник, времето за изминување на космичкиот месец од 131 г, Бог Татко Сонце и Планетата Марија, Мадона, Македониа.КОЈ Е БЕЛИОТ ЧОВЕК И ЗОШТО ВЛАДЕЕ СО СВЕТОТ?

Прашањето: „Кој е белиот човек“? Од една страна е многу едноставно, а одговорот е дека белиот човек е човек со бел тен. А, од друга страна, да се објасни кој е белиот човек и зошто е таков, малку е покомплицирано. Прво, треба да се запрашаме: Што е бело во природата или што е нaјбело? Најбела е светлоста. Таа светлост во природата доаѓа само од СОНЦЕТО. Тоа значи дека Сонцето со своите сончеви зраци е нешто најбело во природата, отсекогаш и до ден-денес почитувано од белиот човек како негово единствено Божество Татко. Покрај Сонцето и сончевите зраци, најбела е молњата, како машки принцип и оплодувачката моќ на Сонцето. Во мигот на секојдневното утринско изгрејсонце, Сонцето е црвено, но првиот сончев зрак е бел или жолт. Само белиот човек ова го воочил уште во древноста, зошто? И на ова прашање тешко е да се одговори. Причината е само една, а таа е затоа што тој бил син божји. Од искона, синот по татко е наречен ИЛИОН, кој се раѓа на 25-ти декември наречен Ристо, белото сонце, Илион своjот татко го нарекувал ИЛ, ИЛИ, ИЛИЈА, ИЉО. Ако Илион си го знаел таткото или ако имал бел татко, мора да има и мајка. Мајката на Илион била ПЕЛА-БЕЛА или ПЕЛАГОНИЈА или БЕЛА ПОЧВА. Белиот човек живеел само покрај реките ДОН, ДУН, ДУНАВ, Вардар (белиот дар). Плодната почва покрај реките и изворите на вода се нарекувани Дона-Донија. Белата почва, Дона-донаторка на храна за белиот човек, била мајка на белиот божји син Илион. Белата мајка Дона го дарувала белиот татко Сонце со негово потомство на бел човек. Донаторката Дона како мајка родилка, си го добила своето име МА-ДОНИЈА. Мајката својот син го нарекла „мајкино дете“, или МАКЕДОН, кој се раѓа на 22-ри март (наречен ИС - Исус).

 

.............                     

                  Белиот Бог татко Сонце Илија.          Бела Марија-Мадона,       Белиот Илион - Македон
                                                                              Мадонија, Македонија,
                                                                        локалитет Скупи Р. Македонија.

 

 

Белиот Македон ја почитувал својата бела мајка Марија-Мадона, Мадониа-Мадомнија Планета Македониа, принесувајќи жртва од храна и вино. Го почитувал и својот бел татко Сонце Илија. За да биде во непосредна близина на својот татко, тој се качувал на врвовите на планините, каде принесувал жртва. На самото изгрејсонце, Македон по права и најкуса линија, преку погледот, го прима словото божјо. Тоа слово е вкупната наука и култура на живеење. Културата на живеење, која е жива до денес и пренесувана на другите народи со поинаква боја на кожата, всушност, во служба за слава на својата Мајка, Марија, Мадона-господарка, мадомнија, Планета  Македониа и слава на својот татко Илија.


Белиот Македон е одбран од својот татко и мајка да има вградена супериорност над природата и живиот свет. Вграден му е генот да биде Господ и господар на Планетава, рамноправен на својот Татко Сонце во создавање на рајот Македониа.


Според овие вредности на белиот човек Македон, со потекло од Пела-Пелагонија или белата територија Македониа, што е рај на Планетата Македониа, се раширил на територијата Зета Мадониа-Македониа Европа и на сите други континенти. Со својата наука, култура, писмо и вера вистинска и славна, целата планета ја направил рај за живеење, како за белиот Македон, така и за сите други народи (жолти и црни), обединети во една држава наречена Големата Зета Македониа. Потребно е да се знае дека белиот Македон, иако супериорен над сите останати браќа, никогаш немал робови, сите биле рамноправни во рамките на државата Зета Македониа.

 

..............................................

Во своето блиско минато, од пред 2017 г., белиот човек Македон, а за одржување на благосостојба без македонските божји вредности, почнал да се групира во посебни племенски заедници. Се откажал од своето македонско потекло, се наоружувал, вршел терор над своите браќа Македонци, пљачкосувал и ги претварал во робови. Една од најголемите пљачки во историјата на белиот човек Македон, била спроведена од Македонците групирани во градот Рим, врз територијата на Македониа и Зета Мадониа-Македониа Европа. Македонците Римјани три години носеле злато и вредни предмети од Македониа. Сè она што не можеле да однесат, а потекнувало од Македонците, го издробиле во пепел.
Можеме да констатираме само едно, а тоа е  дека Македонците Римјани не можеле да ја уништат сопствената македонска бела кожа, култура, писмо и вера.
Војната сѐ уште трае. Сега е префрлена во денешен Ирак, Сирија и Украина. Сѐ што е македонска вредност се пљачка и дроби во пепел по наредба од моќниците Македонци и измислените македонски држави агресори.

Покрај многуте грешки на денешниот Македон од западот таа ѐ, 
за потеклото на „западната цивилизација“. Тие сметаат дека потекнува од блискиот исток - Меѓупоточје (Месопотмија), од непостоечката Грција пред 1832 г. со безимените црни луѓе од семитско арапско потекло, од пред 2500 г., како и од Рим. Според артефакти пронајдени ширум светот, на пет континенти, (објавени во книгата Зета Македониа II-ро дополнето издание), а датирани од „западните научници“, цивилизацијата на белиот Македон е минимум од пред 500.000 г. со центарот на светот - МАКЕДОНИА. Успехот на Македонците да го освојат светот е поради науката, писмото и монотеистичката вера вистинска и славна, трговските врски  исток-запад, север-јук, по копнени, водени и воздушни патишта. Одгледување на стока во фармерски услови и обработка на почвата, со помош на животни и механизација во кои спаѓа ралото и тркалото.

Веднаш да одговориме на прашањето: Кои се тие воздушни патишта? Тоа се безбројните изградени пирамиди ширум светот.

Космичката ера од 2148 г. е веќе на крајот од својот пат, исто како и одредени профитери, кој со својата терористичка политика шири само страв и сиромаштија, поддржани од одродници Македонци. Тоа го прават поради грижата и стравот од сопствената пропаст, колку повеќе им изминува времето, толку повеќе сакаат тоа време да го задржат. Времето заедно со пролета и љубовта кон Мајката Планета Богородица Македониа, Богот Сонце ИЛИЈА е незадржливо. Македонскиот старо-нов светски поредок кој се наговестува нуди стабилност, спокојство, прогрес и опстанок на моќните фамилии со нивните корпорации.

Македонското име, јазик, вера и култура, како историја на светот, западот не може да го замисли како реалност, сега се појавува како неминовен процес. Новата ера започнува, сигурноста на одродените Македонци во светот, како и домашните кодоши, најголемите противници на Република Македонија, што се одржувале со децении, одеднаш се руши. Западот е нестабилен и ранлив. 

Она што не може да се замисли од западот за нејзиниот спас е процесот на реинкарнација на македонското име, вера и култура кај нивните измислени народи и држави.


Книгата „Зета Македониа“, отпечатена е во второ дополнето издание и превод од македонски на англиски јазик, истата може да ја прочитате во Градска библиотека „Браќа Миладиновци“, Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“-Скопје, во националните библиотеки во Берлин, Загреб, Будимпешта, Анкара, Hong Kong - 香港 и др.  Книгата ја има во продажба во книжарата „Култура“, плоштад Македонија. Таа може да се купи и од авторот на меил zetamakedonija21@gmail.com или на телефон +389 78 264 106.)

Голем интерес за книгата „Зета Македониа“ превод од македонски на англиски јазик. Големиот интерес се должи од стравот за разоткривање на западната лажна историја, во однос на нивното Македонско потекло.

Прегледано:  1,554.00 пати

Објави:

https://www.facebook.com/groups/

1474313992861929/permalink/

1938452183114772

.................

https://www.facebook.com/groups/

LaMagiadelasPiedras

.................

https://www.facebook.com/groups/

876035302411890

...........................

https://www.facebook.com/dainst  Германиј

 

              Химна на Зета Македони.

  

 

   

     ................................................................