39 Kалифорнија

23.03.2020 г.

 

Калифорнија е Зета Македониа

 Фрагмент од цртеж на карпа со димензии 253X150 см. Овој цртеж е претстава на дел од македоската Вера Преродба – Реинкарнација. Овој цртеж на карпа откриен е 1993 г. евидентиран е под ознака CA-TRI-1 во кањонот на Реката Јагула во округот Тринити, Калифорнија. Топонимот за областа Тринити, можеби потекнува од домородното население, во моментов не знаеме. Топонимот Тринити е македонски збор со значење ТРИ НИТКИ или ниската земја во оваа област ја пресекуваат три нитки или притоки, од десната страна на реката Река Јагула, и тоа се Ван Дузен, Норт Форк и Миддл Форк.

 

.........................................

                                Реката Јагула во округот Тринити, Калифорнија, област Лаке - Ваилаки.

Во горниот тек на Реката Јагула, во областа Лаке –Ваилаки, откриено е изобилство од артефакти од земја и камен и два цртежи на карпа изработени во шест дискретни стилови. До средината на деветнаесетиот век во областа живеело домородното население Ваилаки. Топонимот Ваилаки крие неверојатни сознанија. Именката Ваилаки е составена од два збора ВАИ и ЛАКИ. Зборот „ваи“ претставува корен на зборот ваистина со значење вистина, или „вај“ значи: Извикување на болка или жалост. Извикување на чувство кога ќе се узнае нешто неочекувано, слично на леле. Ва турскиот јазик VAY претставува македонизам. Фториот збор „Лаки“ е село во округот на градот Виница Република Македонија. Зборот лаки се изговара и како „лака“ со значење: Влажно место покрај река со добро пасиште, ливада покрај река. Во Македонија позната е реката Лакавица со плодни ливади низ нејзиното течение. Според оваа анализа може да заклучиме дека, зборот Ваилаки е македонски збор со значење: Леле убави ливади покрај реката. Населението се бавело со риболов, и земјоделие. Во рамките на нивната Вера Реинкарнација, организирале лов на елен, симбол на сонцето. Всушност домородното население од овој крај, како и низ цела Америка уште пред 500.000 г. било македонско, со свое писмо, вера, јазик и култура. Се разбира со илјадници години македонското население се мешало со други домородни племенски заедници, од кои ќе произлезат денешните потомци на Македонците, народот МАИ.

 

 

 

Цртежот претставува цртеж-лигатурa, персонифицирани се во еден лик,таткото сонце Илија и мајката Планета Македони. Правоаголната форма всушност е териториј со која владее Таткото Сонце со својот син младиот Зет од 22-ри март, што значи, дека таа територија е Зета Македониа.

Прегледано:  388.00 пати

Објави:

https://www.facebook.com/groups/

1474313992861929/permalink/

1938452183114772

.................

https://www.facebook.com/groups/

LaMagiadelasPiedras

.................

https://www.facebook.com/groups/

876035302411890

...........................

https://www.facebook.com/dainst  Германиј

 

              Химна на Зета Македони.

  

 

   

     ................................................................