3. ШВЕДСКА

11-02-2019 г.

 

Европа СЛАВО -МАКЕДОНСКА територија. Македонски јазик, писмо (кирилица и латиница), вара македонска, песна, со еден збор СЛАВО - МАКЕДОНСКА култура  во период од 500.000 г. 

 

 

 

 

.....................................................................................................................................................................................

 

 

28.06.2018 г.

 

Швеѓаните се Славо - Македонски народ.

 

...............................................................

                                                                       Македонски брод на вечноста, сончев зрак.

 

 

Брод - македонски симбол на времето бесконечно, сончев зрак за пренос на духот божји Македон, од сонцето кон планетата Македониа и обратно, со четирите периоди на небото и четирите периоди на Планетата Македониа. 1. Татко сонце ИЛИ. Тоа е старото сонце од денот 22 декември. 2. Младото сонце Зет Р'с – Р'стос од 25 – декември.

 

                                                   Четири македонски брода на времето со сонцето татко ИЛИ.

                                                           Tomás Setanta O'Sirideáin, ‎Ancient Stones and Endless Stories

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

24.09.2017

 

Зета Македониа Пролетен Ветер, (денес таканаречена Шведска).


Територијата на северна Европа, под името Зета Македониа „Пролетен ветер“, македонската епоха на христијанизацијата 793 год., се сè однесува на денешните таканаречени држави: Данска, Норвешка, Шведска, Фарските Острови, Исланд, како и Кеитнес во Шкотска, Гренланд и Зета Македониа Прекуокеански Северен, Среден и Јужен ЦУТ (денешна Америка). Нивното постоење е поткрепено со пишани документи, пронајдени на овие територии со изминат временски период од 4.000 – 3.000 г.мак.е.пред.п.хрис. Документите сведочат за нивното писмо за нивната наука, уметност и митологија. Со еден збор, наречените Викинзи се всушност Господарите - Владетели Македонци.

 

Господарите - Владеетели Македонци - Викинзите, биле извонредни морепловци. Тие ги познавале петте континента како свои територии со илјадници години, каде што биле населени и се занимавале со земјоделство и занаетчиство. За тоа сведочат многубројните натписи на камен, теракота и др. од Африка, Азија, централна Кина и Австралија со изминат временски период од 128.000 г.м.е.п.п.х., Бломбос пред 75.000 г.м.е.п.п.х., Кина пред 3.000 г.мак.е.пред.п.хрис., покрај другото, во Зета Македониа Востаниа (источна Кина) постојат и сведоштва како цртеж-лигатури, пирамиди и пронајдени гробници на бели луѓе.


Господарите - Владетели Македонци - Викинзи биле производители на бродови, одржувајќи трговски врски низ светот. Имало повеќе видови на бродови и тоа:
1. долг брод, исто така познат и како дракар, или брод „змеј“ – се користел за војување; Drakkar (норвешки), буквално значи змеј - брод од Drage – змеј и Kar – брод;
2. кнар – поширок и постабилен од долгите бродови, единствен прилагоден за долги прекуокеански патувања – се користел за транспорт;
3. карвес – помал брод за превоз на луѓе, животни и намирници, наменет за пловидба по плитките води;


Со овие технички совршени бродови, кои имале плиток труп и се движеле на погон на едра или весла, Господарите - Владетели Македонци биле господари на светот. Честопати биле погребувани и со чамец покрај нив или со камења наредени во облик на чамец. Заедно со нив се закопувало и храна, оружје, украси, заклани животни, а можеби дури и жртвувани  робови. Вакви слични погребни обичаи се среќаваат секаде каде што живееле Македонците. Следејќи ги трагите што зад себе ги оставиле Македонците - Викинзи, шведските археолози стасале до Марковите кули кај Прилеп. Во Македониа проучувале делови од Марковите кули, кои се изградени во истиот историски период XIII – XIV век македонска ера, како и некои тврдини во Скандинавија. Хипотезата е дека тогашните војници кои ја поседувале македонска култура во Скандинавија, културата во Македониа им била блиска, како еден народ, тие се инспирирале од новото Македонско царство (наречено византиско), од градителската уметност и ги пренеле идеите во нордискиот регион. Шведскиот дневен весник „Свенска дагбладет“ пишува дека во една македонска тврдина во Бирка се пронајдени византиски метални пари, оружје и други предмети донесени од јужните делови на Зета Македонија Европа. На местото каде што се наоѓаат Марковите кули кај Прилеп, како што се истакнува, била изградена тврдина уште во времето на Александар Македонски, која подоцна била доградувана во разни историски периоди од македонската ера, така што денес претставува една од најголемите тврдини во Македониа. Македонците од Зета Македониа Пролетен Ветер, живеејќи со илјадници години на сите пет континенти, ја ширеле македонската култура и сите нејзини цивилизациски одлики. Според македонската митологија за двете свети тројства и пренос на светата и световната енергија од Сонцето кон ѕемјата и од земјата кон Сонцето, сведочат нордиските цркви налик на скалеста пирамида. Таква традиција на скалести пирамиди или храмови преземени од Македонците, се среќаваат и во Зета Македониа Востаниа (денешната територија наречена Кина, Јапонија, Виетнам и други земји).

 

- Извадок од книгата „Зета Македониа, 400.000 г. писменост, македонска цивилизација на пет континенти, традиција до денес“ од Бранко Сотировски на стр. 198-199


Кога ќе дувнат пролетните ветрови, Господарите – Владетели Македонците од Зета Македониа Пролетен Ветер (денес напечена Шветска), тргнуваат на пат кон Зета Македониа Прекуокеански Северен ЦУТ (Северна Америка), Зета Македониа Востаниа (источна Кина) и Зета Македониа Лом на Дон (денес наречена Австралија).

 

- Извадок од книгата „Зета Македониа, 400.000 г. писменост, македонска цивилизација на пет континенти, традиција до денес“ од Бранко Сотировски на стр. 200

 

 

Таа пролетна појава ја носи и радосната вест за оплодување на божјата МА наречена МАДОН. Ова ни дава приказ за митологијата на македонскиот народ, за култот на Сонцето и божјата
МАДОН и самовилата АНА.

 

- Извадок од книгата „Зета Македониа, 400.000 г. писменост, македонска цивилизација на пет континенти, традиција до денес“ од Бранко Сотировски стр. 200

 

 

Прегледано:  682.00 пати

Објави:

https://www.facebook.com/groups/

1474313992861929/permalink/

1938452183114772

.................

https://www.facebook.com/groups/

LaMagiadelasPiedras

.................

https://www.facebook.com/groups/

876035302411890

...........................

https://www.facebook.com/dainst  Германиј

 

              Химна на Зета Македони.

  

 

   

     ................................................................