5 ИНДОНЕСИЈА

15.12.2015

 

Зета Македониа НЕСИА - Виндонесиа,  (денешна Индонезија).

 

Европските археолози откриле македонски натпис на слатководна школка стара 500.000 г. Наш заклучок е дека натписот го испишале Македонците наречени Винди или Инди. Тоа се луѓе налик на денешните Македонци, кои живееле покрај реката Соло, организирани во државата Зета Македониа Несија.
Археологот Франсиско Енрико изјавил: „Тоа е најстариот графички израз, кој го направил човекот со својата рака“. „Не знаеме зошто човекот тоа го нацртал. Можеби тоа е знак за сопственост, некоја шифра, или подарок“, изјавила  научникот Žozefina Jordens од Универзитетот Лајден во Холандија. Според неа, цртежот е израз на когнитивни способности, всушност, тоа се модерни спознаени способности.

Македонскиот топоним ИНДОНЕСИА – Виндо-неси-а, според Ташко Белчев, со значење ИНДО или ВИНДО, доаѓа од името на Македонскиот народ Винди, и НЕСИ (со значење: ја разнесува водата, а целата Индонесија има 17.508 острови), на македонски јазик значи ОСТРОВ. Во Зета Македониа Европа е познат градот полуостров Ниса (Ница), кој се наоѓа во денешна Франциа, ПелопоНЕС на југот од Македонија и други.
Топонимот Јава е македонски збор, стар 500.000 г. со значење: „Се движи качен на нешто (животно)“. Јава е остров во Индонесија со стотина вулкани, од кои триесет се активни. Од многубројните земјотреси, земјата се движи и тресе. Јава значи и угнетува, искористува, држи некого во потчинета положба. Јава е најгусто населен остров на светот, со многу сиромашно население. 

 

https://zetamacedonia.com/subcat/zeta_makedonija/tom_iii-41384-6541-116

 

 

             http://www.news.leiden.edu/news-2014/oldest-engraving-ever-found-on-500-year-old-shell.html

 

Прегледано:  1,308.00 пати

Објави:

https://www.facebook.com/groups/

1474313992861929/permalink/

1938452183114772

.................

https://www.facebook.com/groups/

LaMagiadelasPiedras

.................

https://www.facebook.com/groups/

876035302411890

...........................

https://www.facebook.com/dainst  Германиј

 

              Химна на Зета Македони.

  

 

   

     ................................................................