ДЕВИЈАНТНИ ПОЈАВИ во Танецот на Сонцето – Танго

06.02.2023 г.

 

ДЕВИЈАНТНИ ПОЈАВИ во Танецот на Сонцето – Танго

Во последно време се случува негативна промена или изместување во нормалниот развој во Тангото, најверојатно под влијание, од форсирање геј паради и склучување бракови со истополни партнери. Тенденција на одредени поединци и учители по кратка настава на теорија и практика за танцување, да глумат модернизам, јавно да пропагираат и учат истополни танчери. До тој степен одат во својата намера, да шират свое мислење, со цел да се влијае на јавното мнение и тоа на јавен настап, како на пример: Со изјави на медиуми, презентација на забавите Долго Милување – (Милонги), фестивали и маратони. Оваа деструкција се прави под изговор за недостиг на доволно Водачи – (лидери) во Македонскиот Танец на Сонцето – (Танто). Суштинскиот проблем е во нешто друго. Танчерот Водач ја има потешката улога во Македонскиот Танец на Сонцето а таа е што, мора да ги познава фигурите напамет, да прави план за реализација обезбедувајќи место, да знае најмалку неколку чекори однапред, за да може танцот, да има еден континуитет, да го прати ритамот и внимава да не ја повреди придружничката, со неправилно движење и лошо изведени фигури. За разлика од придружничките, кои се грижат само да го пратат Водачот со помош на психолошката метода на потсетување. Водачите во танцот имаат голем проблем, а тој е, малку искусните придружнички, мислеки дека се на врвот од познавање на танцот, патат од конплексот на отменост и надуеност, кои, не сакаат да играат Македонски Танец на Сонцето - (Танго), со помалку искусни водачи. Тие не сваќаат дека придружничките треба да ги ослободуваат Водачите во слободен тек на танецот, а не да делат коментари за лоша изведена фигура. Во таков случај Водачите во Македонскиот Танец на Сонцето или се откажуваат да танцуваат или танцуваат со потесен круг, од придружнички. Што се однесува до малку, по „искусни“  Водачи во танецот, кои играат само една кореографија и од нив има вообразени, премногу горди, кои несакаат да танцуваат со помалку искусни придружнички.
Овие појави, од оние, што се прават многу важни, надмени, претерано горди, всушност се заговарачи на навредувачката појава јавен настап, на истополни танчери, што не е забрането, да танцуваат, во домашни услови или од педагошки цели, по кратка настава на теорија и практика по Македонскиот Танец на Сонцето – Танго.

                              
             Кокопели,  Америка,   Македонска митологија          Дионис, Македонска митологија       Гермо - (Хермес), Македонска митологија 

ГЕРМО - МЕРКУР
Македонско пророштво се јавува во Македонскиот Танец na Сонцето – Танго. Се форсира уништување на мајчиството – својство на жената да раѓа нов живот, во замена со ситни материјални сретства, со системот на заведување, измама, наведување кон нешто лошо.
Од македонската митологија: „Лезбејката Венера се договорила со педерот Јупитер да ја уништат родилката на ИС – Исус планетата Земја. За таа цел насочиле некоја друга планета да удри во Земјата. Тоа го разбрал Меркур божјиот гласник и го известил Богот Сонце ИЛИ. Богот ИЛИ ја сменил насоката на уништувачката планета и на тој начин ја спречил катастрофата, за уништување на мајката Земја и неговите деца Македонците“.

Меркур всушност е истиот, што и Македонецот Гермо Троичникот (Хермес). Што значи Троичник? 1. ГЕРМО е грмеж, глас од Богот Сонце. 2. Герми значи патоказ на раскрсница. 3. Герми што значи гори – жар, извор на топла вода, која може да ве изгори.
Меркур или Гермо - Хермес е гласник помеѓу богот Сонце ИЛИ и лугето. Гермо ќе го прими божјото знаење и ќе го предаде на лугето. Заштитник е на плодноста, овчарите, патниците, трговијата, итрината и кражбата, говорништвото и поезијата. „Гермо - Хермес ја согледал целоста на сите нешта. И откога ја видел таа целост, тој разбрал се. И откога разбрал се, ја придобил моќта да разоткрива и насочува. Всушност, нештата што тој ги разбра – ги нацрта! Откога ги нацрта - ги скри! Зошто за повеќето посака да молчи, а не да говори. За да ги бара нив секој народ по големиот светски потоп“.
Денес се случува потоп на умот со помош на магискиот збор демократија.


ВОДАЧ, СЛЕДБЕНИК и ДВЕТЕ
Во западна Европа барајки кафеана за да се напиете едно кафе со својте пријатели, за да се потсетите, за минато дружење и нови планови за во иднина, може непријатно да се изненадите. Можно е да налетате во угостителски објект, каде во почетокот непрепознавате ништо необично. Но по кратко време, според непристојните погледи од присутните гости, сваќате дека сте влегле во кафеана во која, се присутни само мажи всушност педери, или ако во кафеаната се присутни само жени всушност сте влегле во кафеана каде, се собираат само лезбејки.

Да почнеме од почеток. Кога немаме ништо, што е тоа? Кога нема ништо повторно има нешто, а тоа е, темното е светло, а светлото е темно. Оваа состојба ја претставува Големата Мајка, Богородица, ПарасКева, Елена, Вселена. Со љубовниот допир од темното и светлото се раѓа Богот Ѕвезда Елен, кој се вселува во вселената. Богот не е Бог, не е маж, ако нема своја Богородица - жена. Големиот Бог, Големиот Маж, Сонце – Ѕвезда ИЛИЈА (илиос, хелиос). Големиот Бог Сонце ИЛ претставува Водач (лидер). Тој е следен од својата жена Следбеничка (фоловер), денес погрешно е наречена Земја, која помешана со вода значи КАЛ, понижувачко име за една Мајка, која е Богородица Марија, Мадона (мајка донаторка на нов живот) - Светот Македониа. Да заклучиме. Ако нема Оплодувач Дон – донатор на божја семенка, Мајката, донаторка на нов живот ќе биде јалова – кал, земја. Прашање! Како човекот се ослободува од штетните инсекти? Тој се ослободува на тој начин што инсектите ги стерилизира, неможат да се оплодат. Ова се случува и со Танго заедницата во Западна Европа. Се форсираат танчери, кои, се и водачи и следбеници (лидери и фоловери). Што значи тоа, тие се или лезбејки или педери, рак рана на човештвото, уништувајќи го човечкиот род.
Заклучок. Помеѓу Богот Сонце ИЛ и Марија Македониа се раѓа синот смртниот бог наречен Господин, Господар, Господ тој се жени или ја оплодува Господарката Марија Мадона. Тангото претставува Божји Танц на љубовта помеѓу Господинот и Господарката, кој треба да вроди со плод, нов живот. Ако во Танецот на Сонцето - Танго во исто време се вклучени индивидуалци, кои се и водачи и следбеници, тоа значи Божјиот Танец се одвива со педери и лезбејки, понижувачка манифестација за нормалните Водачи – лидери и Следбеници – Фоловери. Ова потсилување на учество, на две во едно (водач-следбеник, две лезбејки два педера) на забавите Долго Милување – Милонга, можеби носи приход од невладини организации, но прави по голема штета.


Прегледано:  28.00 пати

Објави:

https://www.facebook.com/groups/

1474313992861929/permalink/

1938452183114772

.................

https://www.facebook.com/groups/

LaMagiadelasPiedras

.................

https://www.facebook.com/groups/

876035302411890

...........................

https://www.facebook.com/dainst  Германиј

 

              Химна на Зета Македони.

  

 

   

     ................................................................