„ДЕСЕТ БОЖЈИ ПРОСВЕТЛЕНИЈА“

06-11-2018 г.

 

 

 „ДЕСЕТ БОЖЈИ ПРОСВЕТЛЕНИЈА“

 

 

....................................................................


1. Кога Единствениот Зет беше обожествен, БОГ му рече.
2. Јас сум татко Сонце ИЛИЈА. Ти си Господ - господар, Ѕвездениот Македон, реинкарниран од светлоста пристигната од ѕвездата Жива, рајот Македониа во вселена-куќа на знаењето, пролетта и благосостојбата. 
3. Тебе ти го подарувам знаењето, и моќта да ја разоткриваш науката и пренесеш на твоите браќа, преку запишани пораки во вид на сончевите зраци во облик на словарниците на ЦУТОТ - кирилица и латиница и цифрите пролетни. Ќе го црташ мојот лик Сонце на камен и земја, под вода и почва.
4. Ти си сега Единствениот Зет, ОБОЖЕСТВЕНИОТ Господ-Господар, смртен Бог на Планетата Македониа.
5. Ќе го славиш твојот единствен Бог ИЛИЈА, во божјите храмови - планини и со твојата научна мисла изградени уметнички планини – пирамиди. 
6. Ќе му служиш на твојот единствен Бог Сонце ИЛИЈА, за доброто на сите луге на Планетата Македониа. Јас ќе ги казнувам оние кои не те почитуваат тебе и не го почитуваат моето знаење се до четвртото колено. Тие ќе талкаат во вселенскиот пекол од вечниот студ и топло.
7. Ќе го изговараш моето име во секој миг, со зборот ДО-БА-Р-ДЕН со значење: ОД БОЖЈИОТ РОД СВЕТЛИОТ ДЕН. А сите останати луѓе ќе изговараат СО ГОСПОД – ГОСПОДАРОТ НАПРЕД.
8. Секое утро ќе се молиш со зборовите: Добар ден, со Господарот-Господ напред, со работа, песна и добра мисла.
9. Секој ден ќе работиш, а седмиот ден седни - НЕДЕЛАЈ. Уживај го животот со твоите родители, со твојот род и пород во рајот Македониа. Уживај во активниот одмор со РАБОТА ПО СВОЈА ЖЕЛБА.
10. Ке ја почитуваш твојата работа, својата жена, и сопствениот имот, и работата, жена и имотот на другите. Нема да сведочиш лажно, го менуваш името на Татко Сонце ИЛИЈА и Мајка Марија Македониа. Внимавајте! Бог Сонце се гледа се слуша.“ Извадок од книгата Зета Македониа том IV.

 

............................................................

Прегледано:  692.00 пати

Објави:

https://www.facebook.com/groups/

1474313992861929/permalink/

1938452183114772

.................

https://www.facebook.com/groups/

LaMagiadelasPiedras

.................

https://www.facebook.com/groups/

876035302411890

...........................

https://www.facebook.com/dainst  Германиј

 

              Химна на Зета Македони.

  

 

   

     ................................................................