„МАЕСТРО“ - МАЈСТОР, оперска Дива

20.04.2020 г.

 

„Маестро“- мајстор, Див - Дива.

Помодарството ѐ: Претерано следење на модата, најчесто преземена од другите региони на македонската територија Зета Македониа Европа, и воопшто од целата Планета Македониа, со цел, за постигање престиж во општествената положба во центарот на светската култура Македонија. Лугето во Македонија се китат со туѓи, малку изменети, македонски пердуви, кои се всушност производ од Македонците. Македонците се срамат од сопственото име и сопствениот престиж во светот.

 

       

                                                                       Планета Македониа

 


Конкретно. Преземање некој изрази, како на пример МАЕСТРО од другите провинции на Македонија, Македонците самите се омаловажуваат, понижуваат и се деградираат. Да појасниме: МАЈСТОР е македонски збор кој отишол со врвноте научници, уметници и бизнисмени – мајстори, пред 2000 г. од Македонија, во денес наречена Италија, како македонска територија, во нејзината  престолнина Рим – со значење Мир.Таму се одомаќинил како МАЕСТРО, во Далмација се нарекува МЕШТРЕ. Денес помодарците од Македонија се срамат да го изговорат зборот мајстор, со значење: Врвен уметник, специјалист во некоја област, висока титула, снаодлив и итар човек. Ако се разложи зборот мајстор, тој е со значење: МАЈ – месец мај. Во месецот мај се случува врв на оплодувачката моќ на Богот Сонце врз Планетата Македониа. Тоа е најголемата мајсторија. 
Вториот дел на зборот е СТОРИ = со значење, направи, претвори, се преобрази, живее, како сторија – историја во вечноста. Со овој израс се персонифицира Богот сонце Илија и Планета Македонија, кои се во меѓусебен однос, за одгледување на својте деца Илион и Македон, Ристо и Исус. Во македонската провинциска земја, денес наренена Италиј, нејзината престолнина Рим преименувани од Мир во Рим, (Ромул и Рем. Ромул ѐ РОМ од денес наречена македонска територија Индија а Рем е само негова реплика, нивната реплика се денес наречени Грци), во вечноста. Ако го анализираме зборот маестро, тој е со значење: МАЕ = замајан - занесен мајстор, шеф, или замајана - зашеметена инспирација, замајан човек, слично на луд човек.
Што се однесува за уметниците – певици тие се нарекуваат певица Дива, (оперска Дива). Збород ДИВ – ДИВА = значи за одбележување на диво животн, не калемено диво дрво, диво необработено и пусто место, див некомуникативен човек и др.
Див значи и нешто друго. Див ѐ бог, а дива Божица. Според ова, наместо оперска Дива, успешните оперски певици треба да се нарекуваат ОПЕРСКИ БОГОРОДИЦИ. Познат е македонскиот топоним Малдиви – Малиот Див - Џин. Малиот Див е Малиот Бог, новороденче, кое се раѓа на 25 – ти декември, кога најдолгата ноќ се намалува а нај кусиот ден се зголемува. Тоа е раст на денот, Македонците го нарекуваат Р’С, раст, Растко, Рис, Ристо. Се смета дека Дива – Дева потекнува од првиот македонско - азиски јазик санскрит, развиен во денес наречена Индија, всушност таа територија е македонска, која се нарекув Зета Македониа Виндија, (со значење видни луѓе). И овој збор ѐ одомаќинет во денешна Италија, кој докажува за нивното индиско потекло како Ромеи, Роми, наречени Цигани.
Во најново време тенденција на повеќето млади луге ѐ да употребуваат зборови од англиско говорно подрачје. Со тоа мислат дека се многу умни и модерни. Всуштост тие зборови се извртени македонизми во англискиот јазик.
Македонци обединете се околу македонскиот јазик и култура, која преставува Македонска цивилизација МАКЕДОНИЗАМ на Планета Македониа, (без словото „Ј“).

 

Книгата „Зета Македониа“, отпечатена е во второ дополнето издание и превод од македонски на англиски јазик, истата може да ја прочитате во Градска библиотека „Браќа Миладиновци“, Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“-Скопје, во националните библиотеки во Берлин, Загреб, Будимпешта, Анкара, Hong Kong - 香港 и др.  Книгата ја нема во продажба. Таа може да се купи од авторот на меил zetamakedonija21@gmail.com или на телефон +389 78 264 106.)

Голем интерес за книгата „Зета Македониа“ превод од македонски на англиски јазик. Големиот интерес се должи од стравот за разоткривање на нивната лажна историја, во однос на нивното Македонско потекло.


Прегледано:  228.00 пати

Објави:

https://www.facebook.com/groups/

1474313992861929/permalink/

1938452183114772

.................

https://www.facebook.com/groups/

LaMagiadelasPiedras

.................

https://www.facebook.com/groups/

876035302411890

...........................

https://www.facebook.com/dainst  Германиј

 

              Химна на Зета Македони.

  

 

   

     ................................................................