Часки - часкум, chaski

ЧАСКИ - ЧАСКУМ   

24.04.2020 г.

Единица за мерење време во Република Македонија и македонскиот јазик ѐ ЧАС, се смета 1/24 ч. од денот.
Во повеќе региони на Планетата Македониа изразите за мерење време се иста или слична, на пр: Србија = сат; Хрватска = sat; Турција = saat; Русија = час; Словенија = uro; Романија = oră; Англиски = hour; Шпански = hora; Грчки = óra, Шведски = time; и т.н.
Времето, и изразувањето на времето во часови, се елементи кои ја отсликуваат културата на еден народ. Според именката ЧАС позната ѐ изреката: ЧАСКУМ. Примери „Часкум светот ќе го мине“, “„Часкум се сврте“ и т.н. Часкум е македонски збор што значи, веднаш, набрзина, за момент. Логично би било лугето кој се брзи и окретни, според овој збор, да се нарекуваат ЧАСКИ. 
Македонскиот народ минимум од пред 500.000 г. во континуитет до денес, го мерел времето преку бројни опсерватории, раштркани низ Планетата Македониа. Една од најстарата опсерваторија е „Кокино“, Р. Македонија, каде се мери времето според месечината и според сонцето.
Најмоќниот македонски владетел, нарекуван првиот и ЕНОХ - единствениот Зет, кој од врвот на планината Богословец, во близина на Св. Николе, го чул шепотот на Богот Сонце, го примил божјото слово - знаење преку крлукот, околу кој е обвиткана змија или риба јагула, симбол на Македонија. Оваа моќ на обожественост ја имале одбрани поединси во Македонија. Во различни временски растојаниа низ регионите на Планетата Македониа, Единсвенит Зет го добил
името Дон, Дун, Дунав (со значење река), Дион, Дионис, Хермес, Асклепиј, Кокопели, Куртиш,  Св. Пантелејмон, Св. Никола, Дедо Мраз. Божјото знаење го пренел на својот народ Македонците.
Тие ја развиле науката, уметноста и писменоста, која ја рашириле низ цела Планета Македониа. Во името на Зетот Дионис, Македонците го глобализирале светот, ги описмениле дивите племенски заедници, им го пренеле божјиот македонски јазик, наука, култура, писмо, и Вера Реинкарнација. Овој процес на помакедончување трае минимум 500.000 г. во продолжеток до денес, наречен е МАКЕДОНИЗАМ.

Македонците, обожествени владетели нарекува ни се: Илион, Македон, Ристо, Исус, Господин, Господар, Госпот и Гостин на Планетата Македониа.  Со божја промисла, наука, техни, писмо и Вера на Реинкарнација, изградил комуникациски врски на пет континенти. Македонскиот народ раководен од сознанијата на Зетот Дионис, ги користел животните, и благодетите на природата, како вода и ветер за комуникација. Едно од нај моќното помагало за транспорт, за емитување на луге, од еден континен до друг, била пирамидата. Оваа технологија за емитување била позната само на македонците, која е заборавена, но во период од 128 г. полека кај македонците ќе се разоткрие.

На континентот Зета Македониа Прекуокеански Цут – Америка, прд 14.000 г., за локалниот транспорт на роба и информации биле користени коњи и камили кои покасно исчезнале. Во недостиг на животни, растојанието, од грд во град, го поминувале со трчање. Огромна чест и привилегија е да се биде трчач, пренесувач на информации, тие биле обожествени од својт владетел Господ Македон.
Во христијанството нарекувани се со името Ангели, најпознатиот е Ангелот Архангел Гаврил, ( тој што гаварил). Најразвиен систем на трчачка комуникација во Зета Македониа Прекуокенски Цут, бил регионот на планинскиот венец Андите. Лугето ТРЧАЧИ ги нарекувале обожествени ЧАСКИ, тие биле здрави, силни,  брзи и окретни.

 

                                               

Трчач наречен Часки, пренесувач на пораки. Своето приближување до станицата за одмор го најавува со звук од школка. Во раката држи јаже – писмо, Купу, оружје за одбрана и ташна за пораката. Преработено од Фелипе Гуаман Пом де Ајалија. Растојанието од Кито do Куско од 2000 км. Била пренесена за пет дена.

 

Македонскиот цента за управување, опсерваторија и центар на македонската Вера Реинкарнација, во денес наречена Јужна Америка, ѐ врвот на централните Анди висок 2430 м. Мачу Пикчу. Андите се најдолгиот планински венес на светот, во должина од 7.000 км. А ширина од 200 до 700 км. Се протега низ денешните држави: Аргентина, Боливија, Чиле, Колумбија, Еквадор, Перу, и Венецуела, со 20 главни патни правци.
Според денешното мислење, царството на Инките се развило во 13 в. Опстојува до доваѓањето на шпанците 1492 г. Се смета дека, владетелот на Инките, Пачакути го изградил градот Куско и Мачу Пикчу. Според мое мислење и откриените артефакти со македонски предзнак, обработени во книгата „Зета Македониа“, Куско, Мачу Пикчу, Наска и безброј други светилишта, не е можно да е изграден во кусиот временски период од три века. Исто така според нивото на науката тие не биле во состојба да ја оформат патната и гратската сруктура. Инките се само наследници на една високо развиена цивилизација а таа е македонската.

Топонимот Мачу Пикчу ѐ македонски збор со значење: ПИКЧУ, Пик – (Пак) = првиот, ПАК = повторно, чу =  слуша, наслушна.
Со значење, од Мајката куќа (Мачу Пикчу), јас сум првиот од 22-ри март, кој ќе го слушне божјото слово за блажената состојба на Зета Македониа. Несомнено тоа е Зет Македон наречен, Дионис.

 

                                 

Мачу Пикчу. Врвот на планинта исклесан во обликот на Зет Македон, кој го гледа и го слуша Богот Сонце.

 

МАЧУ би значело Мајката ЧУ = чупе, Чулпа, млада девојка, девица, Марија, Мадона, Зета Македониа, ќе слушне, на ден 22-ри март, од обожествените Часки низ цела З.М.Прекуокеанскиот Цут, за блажената состојба, таа за девет месеци ќе го роди Ристо на ден 25-ти декенври. Минатогодишниот Ристо - Илион на овој ден ќе биде обожествен Зет ИС – ИСУС, Македон, кој ќе ја оплоди Зета Македониа со работа песна и добра мисла, да роди храна во изобилие.
Во чест на видовитиот и чујниот Зет Македон - Дионис изграден ѐ град, и портрет, со поглрд кон Богот Сонце.
Во овој момент се прашуваме каде се обожествените домородни Македонци, од тоа време. Одговорот е едноставен и логичен. Македонците се наоѓаат во материјалната и културна традиција, Македонизмот, јазикот, топонимите, Верата на Реинкарнација. Македонците во тек од 500.000 г. ке бидат асимилирани од по силниот ген на дивите домородни луге. Маите и Инките ќе бидат видоизменети потомци на Македонците.

Тенденција на секое диво племе низ Големата Зета Македониа ѐ да прерасне во самосоздаден народ, менувајки сѐ што е Македонско. За жал грандиозните мегалитски ѕидови, милиони цртежи на камен и земја, пирамиди, и многу други светилишта неможат да се уништат. Тие се неуништиви поради нивната важност за културата, непристапни за човекот. Со последните случувања гледаме систематско бришење на се што е Македонско, повторно за жал самосоздадените, измислени народи денес неможат да го уништат запишаното од Македонците, како Македонизам, во ВСЕЛЕНАТА, нивната бела кожа и во нив македонскиот ген. Според ова новиот светски поредок ќе се нарече Македонизам, нашата планета ќе се нарече Планета Македониа, Европа ќе се нарече Зета Македониа, а светската вера ќе биде Вера на Реинкарнација.

 

 

 

                                           

 

Книгата „Зета Македониа“, отпечатена е во второ дополнето издание и превод од македонски на англиски јазик, истата може да ја прочитате во Градска библиотека „Браќа Миладиновци“, Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“-Скопје, во националните библиотеки во Берлин, Загреб, Будимпешта, Анкара, Hong Kong - 香港 и др.  Книгата ја нема во продажба. Таа може да се купи од авторот на меил zetamakedonija21@gmail.com или на телефон +389 78 264 106.)

Голем интерес за книгата „Зета Македониа“ превод од македонски на англиски јазик. Големиот интерес се должи од стравот за разоткривање на нивната лажна историја, во однос на нивното Македонско потекло.

Прегледано:  398.00 пати

Објави:

https://www.facebook.com/groups/

1474313992861929/permalink/

1938452183114772

.................

https://www.facebook.com/groups/

LaMagiadelasPiedras

.................

https://www.facebook.com/groups/

876035302411890

...........................

https://www.facebook.com/dainst  Германиј

 

              Химна на Зета Македони.

  

 

   

     ................................................................