Големата Зета Македониа

05.04.2017

 

Големата Зета Македониа, според најновите сознанија од пред 500.000 г. пред појавата на христијанството се простирала на пет континенти, сите топоними, хидроними, ороними и др. се МАКЕДОНСКИ. Сите кралеви, цареви, во светот водат корен од македонскиот Зет Крал. Македонија е центар на светот и историја на светот.

 

.....................................


Според доказниот материјал, објавен во книгата Зета Македониа, најстариот македонски град е БРНО-С'Брно. Л'НД'Н или Лондон е македонска метропола. Именката Лондон е со значење ЛОН = долго и ниско, ДОН = со значење донатор, божество господар, река. Покрај другото, ДОН е дел од македонското име МакеДОН-МАКЕДОНИЈА. Градот- држава Рим е македонска метропола во која владееле само македонски цареви како одродници. Москва е формирана од Македонци од МОСКОПОЛЕ. Цариград е метропола од Новото Македонско Царство. Мадрид е македонски град на Мајката Македонија. Република Македонија е центар на Македонскиот Полуостров (Балканот). Македонскиот Полуостров е центар на Зета Македониа (денес наречена Европа). Едена од македонските метрополи е градот БЕРЛИН. Бер е син на богот Македон, според македонската митологија, денес од западот по грешка наречена е грчка.

 

.......................

 

Единствениот бел човек на планетата земја е МАКЕДОН. Македонците во минатото најмалку од пред 500.000 г. живееле автохтоно на пет континенти. Според доказниот - археолошкиот материјал, пронајден во денес таканаречена Европа, може со сигурност да се каже, дека народот во денес водечките измислени држави наречени Англија, Франција и Германија се МАКЕДОНЦИ. Нивниот јазик, писмо ЦУТНО, цифри ПРОЛЕТНИ и нивнта религија, потекнуваат од Македонија и Македонците.Ова сознание е констатирано и напишано во книгата „Зета Македониа“ од Бранко Сотировски.

 

........................................................


Во македонската вера на вистината се содржат сите вредности на човечноста на македонската култура. „Македонската вера е вера во Мајката Планета Македониа и Таткото Сонце ИЛИЈА. Тоа е вера на реинкарнација или воскреснување на сонцето-денот, тоа е вера во пролетта, поезијата, љубовта, цвеќињата и убавината, зачеток на живиот свет „ИС, вера во мирот, братството и единството. Вера во науката, уметноста и словото божјо. Вера на македонската цивилизација како историја на светот“. Тоа е вера на македонската култура од пред 500.000 г. во продолжеток до денес, (извадок од книгата „Зета Македониа 400.000 г. писменост “).

 


Книгата „Зета Македониа“, отпечатена е во второ дополнето издание и превод од македонски на англиски јазик, истата може да ја прочитате во Градска библиотека „Браќа Миладиновци“, Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“-Скопје, во националните библиотеки во Берлин, Загреб, Будимпешта, Анкара, Hong Kong - 香港 и др.  Книгата ја нема во продажба. Таа може да се купи од авторот на меил zetamakedonija21@gmail.com или на телефон +389 78 264 106.)

Голем интерес за книгата „Зета Македониа“ превод од македонски на англиски јазик. Големиот интерес се должи од стравот за разоткривање на нивната лажна историја, во однос на нивното Македонско потекло.

 

Прегледано:  1,901.00 пати

Објави:

https://www.facebook.com/groups/

1474313992861929/permalink/

1938452183114772

.................

https://www.facebook.com/groups/

LaMagiadelasPiedras

.................

https://www.facebook.com/groups/

876035302411890

...........................

https://www.facebook.com/dainst  Германиј

 

              Химна на Зета Македони.

  

 

   

     ................................................................