МАКЕДОНСКО ЕВАНГЕЛИЕ КОЕ СЕ ЧУВА ВО ГРАДОТ РЕИМС И СЛУЖЕЛО ЗА КРУНИСУВАЊЕ НА ФРАНЦУСКИТЕ КРАЛЕВИ

(среда,16 декември, 2015)

Македонското евангелие е едно од најстарите постоечки писмени споменици на пергамент и сведоштво за македонскиот јазик и православните религиозни практики, кое според некои извори потекнува од XI век, се чува во катедралата Нотр Дам  во РЕМС источно од Париз.Оваа книга, од поранешните римски провинции (денес дел од таканаречена Франција), сметана е за света книга, подарена од обожествениот македонски народ на своите браќа Македонци во таа област, поврзани илјадници години со културниот центар на светот - Македонија.

...............................

                                                        Македонско евангелие чувано во Реимс.

Низ долгата историја, Македонскиот народ дури од камениот период на Зета Македонија, ги пренесува најновите достигнувања во науката и писменоста од Македонија во таа област, како и низ Зета Македонија Европа и пошироко низ светот.
Обожествениот македонски народ како божји народ, својата посветеност на Бог ја докажува со пренесеното писмо и знаење православно[1], пристигнато директно од Бог Сонце Илија, со македонското евангелие напишано со божјата словарница - кирилицата (или македонското писмо ЦУТНО) и глаголицата создадена од македонскиот обожествен просветител Св. Кирил, со што уште еднаш се потврдува светоста на евангелието. Во име на таа светост, пред оваа света книга се крунисувале и давале заклетва француските кралеви, идентификувајќи се со македонскиот народ како Господари на земјата. Тоа се Хенри III како и неколку негови наследници вклучувајќи го и Луи XIV.

Евангелието се состои од 47 страници, од кои 16 се напишани на кирилица, а 31 на глаголица. Било богато украсена со злато, скапоцени камења и реликвии.
Кога во 1717 година, рускиот цар Петар Велики го посетува Ремс (во тоа време, Русите се сметале за Македонци), тој забележува дека во евангелието има и страници запишани со кирилична азбука и за него разбирлив јазик - македонскиот. Од тогаш престанува употребата на евангелието за крунисување на кралеви во таа поранешна Римска провинција, денес наречена Франција.

Потеклото на евангелието е загадочно. Самите историски факти кои покажуваат дека словарниците:
кирилица и глаголица, нивниото потекло, темел и развој се наоѓаат длабоко во древениот
македонски јазик, со писмени докази уште од пред 400.000 години (факти наведени од книгата
„Зета Македонија“), како и фактот дека центарот на писменоста бил Охрид, можеме со сигурност да
кажеме дека и самото евангелие потекнува од Македонија.

Според непотврдени извори, прв пат книгата била забележана во втората половина на 14.век, во времето на Шарл IV, кој ја подарил на тогаш основаниот манастир во Прага, каде литургијата се држела на македонски јазик, а чија црква била посветена на светите Кирил и Методиј, Св. Војтех, Св. Прокопиј и Св. Јероним. Светиот Јероним познат како  Св. Жером, бил црковен отец, филозоф и лингвист роден во Стридон, на граница помеѓу римските провинции на Далмација и Панонија, кој ги превел житијата од древен македонски на, во тоа време, современ македонски јазик.

Трагата на евангелието му се губи во Чешка во времето на Хуситските војни, кога манастирот бил изгорен во 1421 година а по некое време, некаде во 1451 г. се појавилo во Истанбул, каде се чувале и други преводи од св. Јероним. Во 1574 г., евангелието било купено од Шарл, Кардинал на Лорен, од патријархот на Костантинопол, а потоа било донирано во Катедралата Реимс, каде бил вршен обредот на крунисување на француските кралеви.

За време на француската револуција, ракописот и вредните орнаменти на корицата исчезнале се до 1830 година. Од тогаш се јавуваат и првите анализи, а ракописот предизвикува голем интерес меѓу македонскиот народ во денес ново формирани држави. Всушност, тие новоформирани народи се нарекуваат со терминот „Словени“. Терминот „Словени“ е неупотреблив за одбележување на народ кој е македонски (подетална анализа прочитајте во делото „Зета Македонија").

Една од причините зошто овој текст се користел за давање заклетва и крунисување на обичните луѓе Македонци, тоа е што потекнува од божјиот македонски народ, кој го користи божјиот македонски јазик и божјите македонски словарници, преку кои пристига божја круна со која му се подарува божја земја-територија, да владее како обожествен Македонец Господар и  Господ на земјата на Македонците од таа римска провинција.   

Древномакедонскиот јазик, како и денешениот современ јазик е како ехо или одек на природата, со една мистично лингвистичка содржина, каде што таа е во хармонизација со формата на буквата. Нема ништо во природата, кое што го нема во јазикот, писмото и формата на буквите. Древните две словарници (кирилица и латиница) со право може да се наречат МАКЕ­ДОНСКИ ПИСМА НА ЦУТОТ, т.е. СЛОВА НА ПРОЛЕТТА, БИДЕЈЌИ СОНЧЕВИОТ ЗРАК Е ДУХ БОЖЈИ МАКЕДОН И КАКО ПРИЧИНА И ПОЧЕТНА ТОЧКА ПРИ ОФОРМУВАЊЕ НА СЛОВО­ТО ИМ ДАВА КАРАКТЕР НА ЦУТ ИЛИ НЕШТО ШТО дава ПЛОД, Т.Е ЗБОР. Светите кирилични букви (ЦУТНИ) претставуваат одек на природата.
*

.........................................................
              Симбол на писмото, пролетта, поезијата, љубовта, цвеќињата и убавината, зачеток на живиот свет „ИС“.
                                            Симбол на науката, уметноста и македонската монотеистичка вера.

                                    Симбол на Зета Македонија, македонска цивилизација и историја на светот.
                                                     Симбол за континуитетот на македонската кул­тура до денес. 

*

И поради облиците на буквите од глаголицата во која се отсликува една цела филозофија на разбирање на космосот и светот, која од неа прави повеќе кодиран систем, отколку обична азбука. Токму таа негова мистичност направила евангелието oд Македонија, коешто било чувано во Реимс да биде светата книга врз која положувале рака идните владетели идентифукувајќи се со обожествените Македонци. 

Причините зошто се крунисуваат кралевите во Реимс, нивните потомци ги чувствуваат за огромен срамен чин. Тој срам, денес наречените Французи, како одродени Македонци, не можат да го издржат. Со сета сила се борат своите крунисани владетели во Реимс, да ги стават во заборав. Врв на бунтот против сопствените браќа, покрај другото е и уништување на кралските династии и прогласување на тие поранешни римски провинции за Република Франција.

........................................

               Европската наука го подјадува сопствениот корен, за самоуништување на своето потекло.

 

 Следбениците на крунисаните кралеви, заедно со своите сојузници и сопствените непријатели, како одродени Македонци, ќе бидат најголемите противници и уништувачи на сопствениот корен и сопствената традиција на културниот и писмениот развој. Процесот на уништување на сопствениот македонски корен трае до денес.

[1] За православието како поим, прочитајте повеќе во книгата „Зета Македонија” на стр.397. Книгата може да ја набавите кај авторот на тел.078 264106 или пишете на zetamakedonija21@gmail.com

Прегледано:  12,211.00 пати

Објави:

https://www.facebook.com/groups/

1474313992861929/permalink/

1938452183114772

.................

https://www.facebook.com/groups/

LaMagiadelasPiedras

.................

https://www.facebook.com/groups/

876035302411890

...........................

https://www.facebook.com/dainst  Германиј

 

              Химна на Зета Македони.

  

 

   

     ................................................................