Македонско Танго (Argentine tango)

26.09.2019 g. 

 

Почувствувајте ги убавините на Македонското танго наречено Аргентинско танго. Покрај македонските ора, кои се бисери во светот, Македонското танго е вештина, оро, ораторство, комуникација помеѓу танчерите, сонцето и Светот Македониа. Танчерите со нивниот танц ги слават родителите, таткото Сонце и мајката Светот Македониа. Го слават нивниот љубовен поглед „ЅЕ“, а тоа е допир со светлоста - денот во пролетта. Македонскиот Танец на Сонцето (танго) „Аргентинското танго или 'љубовна приказна во три минути“, како што го нарекуваат многумина, потекнува од Македонците доселени во Аргентина, а извршило големо влијание врз поезијата, драмските уметности, модата, сликарството, архитектурата…“ 

За да го објасниме Македонскиот Танец на Сонцето во двојки, наречено „Аргентинско танго“, мораме да се вратиме, на самиот почеток. Целиот народ низ Светот Македониа бил див, живеел на најнискиот општествен поредок. Само Македонскиот народ, денес наречен Славо Македонци, го примил божјото знаење пред 500. 000 г. Тоа бил Првиот Зет Македон и Бер, Дон, Дион, Дионис, Гермо - Хермес, Куртиш, Кокопели, Асклепиј, денес Св. Никола - Дедо Мраз. Единствениот Македон ја раширил божјата семенка и мисла низ Светот. Се до далечниот исток и запад, север и југ, стасале македонските вештин, како на пример писмо и јазик, музика и инструменти, наука, јога, борбени вештини, како карате и др., со еден збор македонската култура. На овој начин светот денес е помакедончен.
Пред две илјади години, кога оската на нашата планета ќе помине во следниот космички месец од 2148 г., кој за128 г. ќе измине, се случила катастрофа. Македонскиот народ ќе биде окупиран, поробен. Две илјади години е асимилиран, присилно и доброволно раселуван, од измислени нации. Окупаторот го црпи материјалното богатство од Македонија. Но се случува еден феномен, поробувачот на Македонците повторно ќе биде културно асимилиран ПОМАКЕДОНЧЕН, со македонската духовна и материјална култура. Македонската култура, окупаторот ќе ја конзервира во Македонија, таа ќе остане иста, како во камениот период. Додека Македониа е во ропство, западна Европа се развива индустриски. Се освојуваат колонии од каде се црпат сировини. Со појавата на првиот пароброд 1807 г. европејците, меѓу кој се и Македонците, масовно се иселуваат за Америка. Во Аргентина Македонските емигранти, кои се одликувале со висок степен на развојот во духовната свера, ќе го измислат Македонскиот Танец  на Сонцето (тангото), на следниот начин.

 

                        

 

 Македонци, кои работеле на одгледување стока, наречени „каубојци“ организирале седенки - забави, исто како во нивниот роден крај. Тие седенки ги нарекувале ПАЈАДА, овој збор и до ден денес се употребува во Македониа. Значењето на зборот  пајада е следното: ПАЈАДА = пОјада или ПОЕЊЕ - пеење. На овие забави се пеело, но и се танцувало. Танцот се одвивал во двојки, во затворена или отворена прегратка. Поради блискоста на танчерите забавите „поседенки“, каде се пеело и играло, покасно ги нарекле долго милување, или МИЛОНГА.

 

 Несомнено корените на Македонскиот Танец на Сонцето (аргентинското Танго) треба да се бараат во склоп на Македонската цивилизација, македонскиот фолклор, јазик и култура. Македонскиот ритам од 7/8 - ски такт, кој ѐ составен од два прости ритми 4/4 - ни (тангото) и 3/4 - ни (валцерот). Самиот збор Танго, кој е во врска со танцот за првпат е употребен во 1890. година, а се знае дека доаѓа од македонските зборови: Т = татко, АНГ- ☥ = пролет - симбол на вечниот живот (Ангел, Ангела), анг прочитано од десно кон лево е КНА = со значење: „Љубовна желба на богот да ја оплоди Божјиот Свет Македониа“ (Зета Македониа стр. 380.) .... Оваа игра во двојки претставува ТАНЦ  со Долго Милување во круг, како Танец (ронда, родна, рода). 

Аргентинското Танго се игра на забави наречени milonga, овој збор е македонски со значење ДОЛГО МИЛУВАЊЕ.  МИЛО = што е сакан; што предизвикува пријатно чувство при гледање или танцување, ЛОНГ = долго (долго ѐ значење на Македонскиот народ од територијата денес наречена франција). Буквален превод на зборот „лонг“ е: ЛОНГ = ЛОМ - со значење светлост. Збород лонг - лом го означува денот 25-ти декенври, кога се прекршува денот, или најдолгото времетраење на ноќта се намалува, а времетраењето на денот се зголемува. Тоа е денот кога се раѓа младиот Див, младото Сонце Зет, наречен Р'С, Р'сто, Ристо. Од 25-ти декенври настапува период на „долго милување“ со невестата Светот Македониа, се до 22-ри март, кога Светот Македониа ќе биде оплоден. Букбален превод на збород милонга е = милување во прегратка со светлоста. Не е исклучено полката, валцерот, мазурката и schottische, како ритми кои се произлезени од македонскиот ритам 7‘/8 - ни исто така да имале свое влијание во создавањето на milonga-та.
На почетокот од 20. век Македонскиот Танец (тангото), доживува светска експанзија, во Македонија и Европа. Во стиховите на Македонскиот Танец на Сонцето (танго), се појавува старата македонска традиција и тоа се пеело за, минатите времиња, се спомнувале изгубените љубови кон саканата и татковината Македонија, копнежите по мајката, родното место, но најмногу од се, се пеело за љубовта спрема Македонскиот Танец на Сонцето (тангото), всушност се пеело за љубовта на Таткото Сонцето Илија со Планета Македониа.
Нешто подоцна тангото добива значајно место во стандардните танци, како ballroom tango, денес попознат како Македонско танго (наречено европско танго). Сепак, иако потекнуваат од ист корен, Македонското танго (европското танго) во многу се разликува од аргентинското: во ставот, прегратката, движењата, импровизациите, балансот и чекорите.

 

Според стручњаците, за учење на тангото потребно е доста труд, волја, љубов и креативност, зашто самиот танц изискува огромна прецизност и пред се извесна дарба на пророкување - толкување на божјата волја. Како во сите македонски таци во кои, преку чекорот се препознава одреден ред - дисциплина, кој го одредува ритамот на мелодијата, така и во Македонското Танго на Сонцето секоја фигура се изведува строго правилно. Без припрема, во самиот момент, се создава кореографијата од повеќе правилно изведени фигури, тоа претставува огромно задоволство и забава, во односот помеѓу мажот и жената, во нивниот допир како телесен, така и духовен. Обата партнера мораат многу да придонесат- исто како и во вистинска љубовна приказна. Мораат да научат да се наслушнуваат меѓусебно и да си веруваат еден на друг. Тие внесуваат свои стилови и декорации (adornos) што значајно придонесува за возбудата и непредвидливоста на танцовото искуство.

Инаку, тангото секогаш се танцува во насока спротивна од сказалките на часовникот, исто како македонското оро, како на коњичките трки (коњите и обложувањето заземале значајно место во танго песните, 'тоа е поради фактот што, коњот е симбол на оплодувачката мок на сонцето'), а танцувачите се трудат да останат на ивицата на подиумот избегнувајќи го неговиот центар. 'Танцот Долго милување потсетува на разбранети сончеви зраци', река - ДОН, кој ги имитира Македон, нежно се бранува постојано менувајќи ги ритмите. Можеби токму поради постојаната промена на ритамот, како главна карактеристика на Македонскиот Танец на Сонцето (танго) музиката, овој танц не е подложен на однапред осмислени кореографии.
„Овој танц го красат мноштво негови стилови: salon tango, milonga, tango nuevo, orillero, fantasia“.
„Fantasia“ е сценски Македонски Танц на Сонцето (танго) или танго перформанс кој е наклонет на глумата, драматичноста и акробациите. „Tango nuevo“ својот одраз го наоѓа во електро музиката (Gotan project, Bajofondo…), има бројни декорации и мошне е популарно кај помладите генерации. „Milonga“ е Македонски Танц (танго), кое има побрзо темпо и го карактеризираат ситни и едноставни чекори. Иако милонга музиката историски е многу постара од танго музиката, танцот е доста понов.
Она што, музиката на Македонскиот Танец на Сонцето (танго), ја изделува од сите видови музика е секако инструментот бандонеон (вид на по проста армоника), како и отсуството на тапани. Бандонеонот се појавил во Германија околу 1880. година. Иако било прилично тешко да се совлада, неговиот плачен звук ја фатил самата суштина на Македонскиот Танец (тангото). Клавирот, виолината и бандонеонот се најчесто тие, кои ги одржуваат фасцинантните македонските танцови (танго) ритми. Исто така, кај Македонскиот Танец  на Сонцето (тангото) убавината на гласот е еднакво битна како и начинот на пеење, просторот помеѓу слоговите, намерата што ја обвива секоја фраза. Пејачот на танго песните е пред се глумец. Не било каков глумец, туку таков што слушателот во него ги препознава сопствените чувства.

Во поново време во Македонскиот Танец се воведува оперско пеење, кое има директна врска со возвишената божја комуникација со Македонците и Македон, од врвовите на планините и пирамидите низ Светот Македониа. Ова пеење допира до космичкиот Свет Македонија. Допира до мајката на вселената Параскева Св. Петка, во љубовниот допир со светлоста, која ги раѓа ѕвездите, исто како и љубовниот допир помеѓу Водачот и Придружничка во танцот, жена со добро воспитување, пристојна и со добро однесување. (Господарка). Во нивното „долго милување“, во период од четири песни, придружено од ритам и божји глас се појавува божјата љубов помеѓу Водачот и Придружничката, се стимулира да се роди - реинкарнира новиот свет ИС, Исус од 21-ви март. 
Во 2009. година Македонскиот Танец на Сонцето (тангото), дел е од светското културно наследство. Организацијата на ОН за наука, култура и образование (УНЕСКО) на овој танц му додели статус на традиција од посебно значење за човештвото.“(цитат: //panoptikum.mk/argentinsko-tango/)

 

                       

 

Карактерот на танцот Македонско танго, наречено Аргентинско танго, неговото суштинско значење, може да се открие само преку вредностите на Македонската цивилизација, македонскиот кодиран јазик, македонскиот кодиран ритам 7/8, македонските топоними распрослани низ целиот свет, наука и култура која води потекло од камениот период од пред 500.000 г. во продолжеток до денес.

..........................................................................................................................................................................

 

ДОДАТОК

 

За жал во овој танц (Танг) се јавуваат ДЕВИЈАНТНИ ПОЈАВИ
Во последно време се случува негативна промена или изместување во нормалниот развој во Тангото, најверојатно под влијание од форсирање геј паради и склучување бракови со истополни партнери. Тенденција на одредени поединци и одредени школи за танцување, да глумат модернизам, јавно да пропагираат и учат истополни танчери. До тој степен одат во својата намера, да шират пропаганда и тоа на јавен настап, како на пример: Со изјави на медиуми, презентација на забавите Долго Милување – (Милонги), фестивали и маратони. Оваа деструкција се прави под изговор за недостиг на доволно Водачи – (лидери) во Македонскиот Танец – (Танто). Суштинскиот проблем е во нешто друго. Танчерот Водач ја има потешката улога во Македонскиот Танец а таа е што, мора да ги познава фигурите напамет, да прави план за реализација обезбедувајќи место, да знае најмалку неколку чекори однапред за да може танцот да има еден континуитет, да го прати ритамот и внимава да не ја повреди придружничката. За разлика од придружничките, кои се грижат само да го пратат Водачот со помош на психолошката метода на потсетување. Водачите во танцот имаат голем проблем, а тој е, малку искусните придружнички имаат конплекс на отменост и надуеност, кои, не сакаат да играат Македонски Танец (Танго) со помалку искусни водачи, не сваќаат дека придружничките треба да ги ослободуваат Водачите во слободен тек на танецот, а не да делат коментари за лоша изведена фигура. Во таков случај Водачите во Македонскиот Танец или се откажуваат да танцуваат или танцуваат со потесен круг од придружнички. Што се однесува до малку по искусни Водачи во танецот, кои играат само една кореографија и од нив има „надуени“, кои несакаат да танцуваат со по малку искусни придружнички.
Овие појави, од оние, што се прават многу важни, надмени, вообразени, претерано горди, всушност се заговарачи на навредувачката појава јавен настап, на истополни танчери, што не е забрането, да танцуваат, во домашни услови или од педагошки цели.

Според горната анализа на Македонскиот Танец на Сонцето (танг), се доаѓа до заклучок. Љубовниот допир во танцот со истополни танчери доведува до КАТАСТРОФА, а таа е Светот Македониа како мајка биде во долго милување со друг Свет Мајка, по нивниот допир умираат двата света без пород, со експлозија  а тоа се Светот Македониа (Земјата) и некоја друга планета мајка од вселената. Ваква катастрофа во минатото ќе се случила. Венера и Јупитер решиле да го уништат Светот Македониа (Земјата), во оваа намера ја осуетил божјиот гласник Меркур - Гермо. Богот Сонце ИЛИ го сменил движењето на планетата која се доближувала кон Светот Македониа (Земјата) да ја оствари истополната љубов и големото уништување.

( Кој е Меркур тој е балансирачката Мерка на Курот, оплодувачката моќ на сонцето. Во Светот Македониа постојат именки: Курило, Курилово, Куртиш, Курт, Винокур и др.)

 

..........................................................................................................................................................................

 

Анализа на термини, кои се употребуваат во Македонскиот Танец на Сонцето - (Танго):

 

 

ЗБОРНИК

 
Македонски Божји Танец во Прегратка, (Танго)

27-05-2019 г. толковен речник

Баррида     =  пречка, брана како рид, рита.
Ганчо          = ножички (нозете во ножички)
Гиро            = врти, „врти сучи“, тие во груг, (се движи во круг околу оската на партнерот, на некоја страна.)

                       (ГИ = лична заменка за тие).
Кабасео      = ишарет на мажот (ка = желба, б = божја, ас =  прв, првак, о = молба, прва желба на богот,

                       македонец со поглед).
Калесита     = кружно движење, исцртување круг околу придружничката (Calesita, Calecita).
Лидер          = водач, тој што води (ли = додава, иде = посилниот, кој придружува некого во од).

Милонга      = долго милување, забава, (мило = што е сакан на мил начин, лонг = долго).

Миранда     = ишарет на жената ( мира = во мир, н'да = надеж), со надеж за помирување.
Милонга креола = Долго милување со динамична и гласна песна. (Кре = крекање –
                                гласно говорење, ОЛ = еј, ЛА = на).
Половер      = 
Ронда = движење на танчерите во круг, од десната страна. (ро = ротација, вртење
               околу својата оска, н'да = надеж). Вртење околу својата оска во надеж за 
               љубов. Ронда е танц во прегратка во рамките на Танецот во ронда – кога
               главниот мотив постојано се повторува, нареченоТангото.
Таанго        = Танец игра. (таа = таа, н'го = него, таа со него. анг = ангула, јагула,
                 ангел, пролет, Ангела, ТАНЕЦ во ронда - кога главниот мотив постојано
                 се повторува, нареченоТанго.
Сакада      = сака, има желба, бара, посакува, се љуби, тражи, (влегување во просторот на партнерката).
Очо            = очи, осмица.
Пајада       = пОјада или ПОЕЊЕ – пеење
Фоловер    = придружничка во танцот, жена со добро воспитување, пристојна и со добро однесување. (Господарка)
                      партнерка (Фол - пол = спротивно, вер = вера), вера - верба во спротивниот пол.
Гиро           = свиоци во танцот, лидерот стои на една нога, се усукува во
                          рамениците а се одсукува со карлицата, додека партнерката прави повеќе чекори.


Лапиз         = молив развијте ја свесноста за вашето тело за подобра дисоцијација и органски вртежи.

............................................................................................................................................................


MILONGA KREIOLLA
Креолски јазик, се однесува на кој било мешан јазик, производ на соживот помеѓу жителите со повеќе мајчини јазици.
Идно време се прави со            „ЛО“
Сегашно време се прави со      „ТА“
Минато време се прави со        „А“
Milinga Kriolla – КРЕОЛЛА значење:  КРЕ = крекање, гласно говорење, ОЛ = еј, ЛА = на.
Милонга креолла би значело =  Долго милување со динамична и  гласна песна.
...............................................................................................................................................................


Milonga - traspié en linea y con cruce = Милонга чекори со клацкање и спотнување

Traspié       = чекор
linea y con  = клацкање и
cruce          = спотнување.

 

.................................................................................................................................................................

 

МАКЕДОНСКИОТ НАРОТ ТРЕБЕ ДА БИДЕ ГОРД НА СВОЕТО ПОТЕКЛО, ЈАЗИК И ПИСМО А НЕ ДА СЕ СРАМИ ОД НИВ.

...................................................................................................................................................................

 

<p><span style="> > Магични песни за танцување. Македонскиот Танец - наречен „Аргентинско Танго“ , покрај творбите од самото создавање на Танецот Танго, се стекна со уште шест песни, испеани на Македонски јазик. При танцување со овие мелодии, во придружба на помали стихови и соодветниот глас, соучесниците во танцот, чуствуваат посебна, возвишена пријатност. Врвна точка на благородни чуства во прегратка, се постига кога за момент, ќе ја исклучите околината со замижување, мелодијата ќе ве воведе во нова содржина, со надеж за остварување на основната идеа и значењето на магиските зборови.

 

 

                              

 

--------------------------------------------------------------------------

 

Најголемиот СОН на Македонците е Сонцето, пролетта, љубовта, оплодувачката моќ на молњата, ситната роса, и Вера Преродба - Реинкарнација.

 

СОН
Лице ко месечина,
Коса златна коприна,
Очи, сон гледаат,
Вистинска убавина. x2

 

Страшна олуја,
Срце ми поигрува,
Го барам убавецот,     
Во роса се претворил. x2

Сонлив, проѕирен,  
Ми дојде до постела.
Рамо ми допира,
Гром силно удира. x2

Страшна олуја,
Срце ми поигрува,
Го барам убавецот,    
Во роса се претворил. x2

Го барам убавецот,
Во роса се претворил.

12.07.2019 г. Бранко Сотировски

 

За песнава направена е мелодија, во ритамот на Македонско Танго. 

 

                               

 

Песната е промовирана 04.11. 2019 г.

Мецо сопран: Александра Коцевска Мелодија и аранжман: Сашо Ливрински Текст: Бранко Сотировски Продукција: Зета Македониа Концертот е одржан во Музеј на Македонската Борба.

 

Прегледано:  1,333.00 пати

Објави:

https://www.facebook.com/groups/

1474313992861929/permalink/

1938452183114772

.................

https://www.facebook.com/groups/

LaMagiadelasPiedras

.................

https://www.facebook.com/groups/

876035302411890

...........................

https://www.facebook.com/dainst  Германиј

 

              Химна на Зета Македони.

  

 

   

     ................................................................