Од недоветност се врши ОРГАНИЗИРАНО НАЦИОНАЛНО САМОУБИСТВО!!!

21.08.2018

 

Македонската вера на Преродба, Реинкарнација на Вистината е со старост најмалку од пред 500.000 г., та е основа на сите религии во светот. Таа е монотеистичка вера во единствениот бог Сонце ИЛИ (денес Св. Илија), вера во Мариа (нема „ј“), Мадона - господарка, Богородица, Планета Македониа (нема „ј“), родилка на секојдневниот Бог Сонце ИЛИ и синот божји од 25-ти декември, по таткото наречен е Илион, а по мајката наречен е Македон. Тоа е новородениот ден во Р'СТ - раст. Персонифицираниот ден во раст е Р'СТО, Рстос, Христос. Рсто, Рстос - Ристо на ден 22-ри март со првиот сончев зрак ќе биде обожествениот Господин, Господар, Господ на Планетата Македониа, тој е смртен БОГ. Смртниот БОГ е ГОСПОД - СЛАВНИОТ МАКЕДОН, сега наречен ИС - ИСУС или ИСО.(Исус се раѓа на 22-ри март). Славо-Македонците се господари на Планетата Македониа со својата наука, писмо, јазик и вера, од пред 500.000 г. во продолжеток до денес. Зета Македониа Европа е СЛАВО-МАКЕДОНСКА!!! Народот во З. М. Европа е со славо-македонска националност, прекрстен во 50 македонски територии, наречени држави. Единствен НАРОД со македонска националност, со оргиналното име и територија денес е само РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА!!!

 

.........................

                                                  Композиција„Планета Македониа“ Македонска вера на ВИСТИНАТА. 
    Планета Македониа со нејзините синови ИЛИОН И МАКЕДОН. Поткрепена со сонцето ИЛИ персонифициран со бик.

                                                      Лево и десно, два годишни периоди на Планетата Македониа,

                         во времето на соѕвездието Крст (Млечен пат) или Лебед - пролет и созвездието Дракон - зима.

                                                 Афионот е симбол на Република Македонија, која е опивка на светот.

 

 

Внимавајте според правно нелегалниот договор, направен помеѓу прекрстените Македонци од соседството и недоветните Македонци од Република Македонија, всушност Господарите на светот, се врши ОРГАНИЗИРАНО НАЦИОНАЛНО САМОУБИСТВО!!!

 

.........                                

Со правно нелегалниот договор сами себе ќе се самоуништиме                Најголемата беда е НЕДОВЕТНОСТА.

                                                                                                             За недоветен го сметаме оној човек, што тешко ги сфаќа,

                                                                                                             ги разбира работите, што тешко се снаоѓа, не се досетува.

 

Прегледано:  943.00 пати

Објави:

https://www.facebook.com/groups/

1474313992861929/permalink/

1938452183114772

.................

https://www.facebook.com/groups/

LaMagiadelasPiedras

.................

https://www.facebook.com/groups/

876035302411890

...........................

https://www.facebook.com/dainst  Германиј

 

              Химна на Зета Македони.

  

 

   

     ................................................................