ОРФЕЈ - Гравир на камен во близина на градот Astorga, (провинција Леон, Шпанија), 32 000 – 800 г. македонска ера пред појавата на христијанството.

19-05-2016

Крстовидните форми на гравирани камења пронајдени во Шпанија се уште се мистерија за истражувачите. Документирани се, фотографирани но се уште не е истражено нивното потекло ни датирање. Се смета дека крстовидните форми се од понов период што не е случај во оваа книга (книгата „Зета Македониа") бидејки крстот како симбол а и самата форма се јавува многу поодамна во историјата. Самиот облик на каменот има свое значење а таканаречените крствидни форми ги искажуваат следниов текст.

.......................................... 

............................
    - СЕГА ИЛ СИЈА СОЛАРУ

...........................
   - НАШИОТ ТЕШТ. ПЕЈ И ПИЈ ОРФЕЈ.


- Целокупниот текст тран. на современ македонски јазик:
СЕГА ИЛ СИЈА СОЛАРУ НАШИОТ ТЕШТ. ПЕЈ И ПИЈ ОPФЕЈ. 


Толкување: Долго очекувано сонце почнува да сјае. Тоа е сончевиот наш ТЕШТ (господар). Тоа е нашиот Бог Сонце во периодот на најдолгата ноќ, но од денот XXV-ти декември почнува да сјае, зголемувајќи го времетраењето на денот и почетокот на новата година. Радоста за престојната нова година и пролет се искажува со песни, храна и вино, како ујам или жртва заедно со божјиот горски пеач ОРФЕЈ, каде што е и видлив неговиот симбол афионовата чушка. 

....................
                                  Сончев зрак, вселенско летало или ДУХ БОЖЈИ МАКЕДОН.

Каменот е во форма на сончев зрак на изгрејсонце, пупка, цвет, патоказ или е најверојатно  дел од локалната опсерваторија. Буквите и текстот симулираат еден поглед на човекот лунар, набљудувач на изгрејсонцето, кога зраците - енергија доаѓаат од сонцето и повторно се враќа кон сонцето во облик на човечки поглед во слава, почит и жртва со игри и песни на горскиот пеач ОРФЕЈ. 

...............................................
                                                              Свето или СВЕТЛО тројство

Буквите го формираат светиот или светлиот триаголник помеѓу Богот Сонце ИЛИ, ИЛ, Господарот Богот Македон и Земјата Македонка, со формираниот сончев зрак, дух божји, пупка, пролет или ДОН. 


Извор: 
http://tierradeamacos.blogspot.mk/2009_06_01_archive.htm

(Книгата „Зета Македониа“ ја нема во продажба. Таа може да се купи од авторот на меил zetamakedonija21@gmail.com или на телефон +389 78 264 106).

Прегледано:  1,693.00 пати

Објави:

https://www.facebook.com/groups/

1474313992861929/permalink/

1938452183114772

.................

https://www.facebook.com/groups/

LaMagiadelasPiedras

.................

https://www.facebook.com/groups/

876035302411890

...........................

https://www.facebook.com/dainst  Германиј

 

              Химна на Зета Македони.

  

 

   

     ................................................................