СВЕТЛОСТ – ДУХ БОЖЈИ МАКЕДОН

22.06.2018

 

Мегалитскиот ѕид симбол е на ДАР, како бел сончевиот зрак (Исто како Вардар, белиот дар, Вар = е бело), се движи од исток кон запад. Големите камени блокови симбол се на божјата семенка. Кои пристигаат на врвот од планината Богословец. Божјата семенка, божјото слово го прима Единствениот зет, Дон, Дион, Дионис, Хермес, заштитникот на божјата семенка „ЃА“, Асклепиј, куртиш, кокопрли, Св пантелејмон, Св. Никола Дедо Мраз. Единствениот Зет, денес Дедо Мраз, секоја година го прима божјото знае, писмото, мелодијата, јазикот и фкупната наука. Тој како бели бисери ги реди на белиот ѕит „Дух божји Македон а од неговото место на живеење Св.Николе трга со елени, симбол на сонцето, да ја рашири македонската култура низ светот. 

Македонците отсекогаш ја имале своја монотеистичка вера во Реинкарнација. Тоа е верата и верување во единствениот Бог Татко Сонце ИЛИ, Божицата Богородица Марија, Мадона, Светот Македонија и вера во духот божји Македон. Духот божји Македон претставува светлост. Македонците слово-свесни, денес наречени Словени, светлоста ја сметаат за преносник на енергијата, во вид на наука, писмо, вера и музика. Тоа е супер концентрирана светлост, што претставува дух божји Македон, тоа е молња ЅЕ-ЅЕУС.  Светлоста – духот божји Македон ја персонифицираат со ѕид-сврзник, тоа е, сретства за масовна комуникација - медиум, помеѓу светото и световното тројство. Тоа се мегалитските ѕидови, кои ги има на пет континенти и под сите мориња. Во Република Македонија познат е ѕидот „Ѓаволски ѕид“ во близина на градот Вила Зора – Бела Зора, денес наречен Св. Никола, со значење Светлоста Сонце, (Никола = никулец). Мегалитскиот ѕид е наречен Ѓаволски поради божјата карактеристика, а таа е заштитник на војната и војните вештини „ЃА“ во одбрана на Македонија. Во христијанството преименуван е во ѓавол. Инаку во макеонската вера Реинкарнација од камениот период не постои ѓавол. Мегалитскиот зид во должина од 250 м. налик е на ѕмија - змеј, симбол на горна Македониа, која се наоѓа во созвездието Дракон.

 

                  

                                      Мегалитски ѕид ДУХ БОЖЈИ МАКЕДОН, Св. Николе Република Македонија 500.000 г.

              Поставен е на седиментна карпа, кој служи како темел, помеѓу планината Богословец и реката Брегалница.

                                             Планината Богословец претставува пирамида на светото тројство помеѓу:

                                                              Бог Сонце ИЛИ, пролетта Дон-река и дух божји Македон.

             Реката- ДОН Брегалница ја персонифицира Мајката Светот Македонија или световното тројство помеѓу:

                                                    Сончев зрак ИЛ, Планета Македонија и Господ, господар Македон.

 

 

Покрај мегалитските ѕидови, кај Македонците имаме повеќе видови на претстави на светлоста со персонификација. Еден од начинот на претставување на светлоста е претставување со јарец. Записи во вид на цртежи и цртеж-лигатури на јарец, среќаваме на пет континенти. Големата Мајка на вселената Елена, ќе го овековечи јарецот со недопирливиот запис во вселената. Тоа е соѕвездието Јарец.

 

.....................................................         

                                    Јужно соѕвездие Јарец, родено од големата Мајка Елена, родилка на вселената.

 

 

Јарецот за Македонците претставува материјализација на супер материјата, светлост, а светлоста е  духот божји Македон. Тоа е небеско суштество ангел, олицетворение на убавината, добрината, смелоста и храброста. Симбол на сила, непокорност и слобода. Светлоста ИЛ – јарецот е божество ЅЕ наречен ПАН (полн, пун, П’Н). Секоја година на 25-ти декември во времето на соѕвездието Јарец се раѓа нова светлина, младото Сонце. Се раѓа новиот ден кога се наголемува, а ноќта се намалува. Младото Сонце и новиот ден од 25 декември кој се наголемува се вика РАСТ НА ДЕНОТ или Р’СТ, Ристо, Христос.

Во Зета Македонија Пиринејска, денес наречена Шпанија, во областа Cueva de las Palomas IV. Tarifa. Arte Sureño neolítico. El arte rupestre del Campo de Gibraltar, богата e со цртежи и цртеж-лигатури на карпи. Овие записи претставуваат огромна ризница на македонски верски пораки, молитви и научни мисли, оставени од автохтониот македонски народ од таа област. Денес наречените Шпанци, всушност се потомци на Македонците. Има голем број на докази за ова сознание. Доказите се презентирани преку македонската наука со македонски јазик, писмо и вера македонска, низ цела Зета Македонија Пиринејска.
Таков е случајот и со натписот од пештерата Паломас IV од Тарифа. На цртеж лигатурата пишува: „МСНИ ЈАРЕЦ, УШТЕ СИЕ С’ ИЛ“. Овој натпис ни го претставува дијалектниот збор „МСНИ“ употребуван до ден-денес во Република Македонија, со значење: удри, оплоди. Се мисли на ударот на јарецот со двата рога, симбол на двата света: горниот и долниот. Јарецот како симбол на концентрирана енергија - молњата, македонскиот народ се моли за оплодувачки удар во вид на молња. Претставено е дрвото на вечноста како лигатура на кое пишува „УШТЕ“. Со овој збор писателот ни укажува на фактот за силата на светлоста. По ударот на молњата и престојниод дожд „уште“ ќе свети сонцето, кое ќе допринесе за развојот и растот на живиот свет.

 

   Дешифриран текст бр. 15, од цртеж-лигатура во пештерата Паломас IV, Тарифа, Зета Македонија Пиринејска (денешна Шпанија).

 

 

Денот што се наголемува, Македонците го персонифицираат со човек наречен Р'С, Р'сто, Ристо, и со животното од родот мачки - Рис. Името на рисот доаѓа од македонскиот корен „Leuk“, што значи: светлина, сјај, Л’С, Р’С, РИС, РИСТОС - поради сјајот на неговите очи.  

 

 

....................................................

                                       Монета на Република Македонија. На аверсот претставен е македонскиот Рис.

                                                 Името на рисот доаѓа од македонскиот корен „Leuk“, што значи:

                                          светлина, сјај, Л’С, Р’С, РИС, РИСТОС - поради сјајот на неговите очи.

 

 

...................................................................

                                        Монети со ликот на Александар III Македонски опкружен со седум ѕвезди -

            македонски штит - на аверсот, на главата има два рога од јарец, симбол на двата света: горниот и долниот.

                  Оваа традиција води корен од камениот период на македонскиот народ, најмалку од пред 500.000 г.

 

 

Александар III Македонски себеси си се нарекувал Бог Сонце. Со роговите од јарец ја покажува својата светост како господар на двете Македонии горна и долна.

Продолжува...

 

Книгата „Зета Македониа“, отпечатена е во второ дополнето издание и превод од македонски на англиски јазик, истата може да ја прочитате во Градска библиотека „Браќа Миладиновци“, Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“-Скопје, во националните библиотеки во Берлин, Загреб, Будимпешта, Анкара, Hong Kong - 香港 и др.  Книгата ја има во продажба, но исто така може да се купи од авторот на меил zetamakedonija21@gmail.com или на телефон +389 78 264 106.) За други интересни теми, можете да се информирате на сајтот: www.zetamcedonia.com 
Големиот интерес за книгата „Зета Македониа“ со превод од македонски на англиски јазик се должи од стравот за разоткривање на западната лажна историја, во однос на нивното македонско потекло.

Прегледано:  933.00 пати

Објави:

https://www.facebook.com/groups/

1474313992861929/permalink/

1938452183114772

.................

https://www.facebook.com/groups/

LaMagiadelasPiedras

.................

https://www.facebook.com/groups/

876035302411890

...........................

https://www.facebook.com/dainst  Германиј

 

              Химна на Зета Македони.

  

 

   

     ................................................................