ARIZONA

27.02.2022

 

За Македонците од Аризона САД. Се работи за некој временски циклус од 2148 г. во космичкиот месец, завршеток на периодот на созвездие Стрелец и почеток на периодот на созвездие Јарец, во рамките од 500.000 г. Градот Малишта со нејзината околина, покрај реката Гила, Аризона, САД, го очекува новиот светски поредок од 22-ри декенвбри. Македонците Богот Сонце „Тешт“, го молат да нароси светлост и топлина над месноста каде се наоѓа Мале, Мјка, МАТИЦАТА, Малишта, се мисли на Македониа. Познати се топонимите во Македонија: Љубаништа, Радолишта, Враништа, Мешеишта, Лабуништа, Балчишта и др. Ако се подели зборот Малишта на морфеми, значењето е следното. МАЛ = МАЛЕ, МАЈКА, МАТИЦА, МАКЕДОНИА, зборот ШТА = ШТАТ, град, населено место,  

 

 

Прегледано:  45.00 пати

Објави:

https://www.facebook.com/groups/

1474313992861929/permalink/

1938452183114772

.................

https://www.facebook.com/groups/

LaMagiadelasPiedras

.................

https://www.facebook.com/groups/

876035302411890

...........................

https://www.facebook.com/dainst  Германиј

 

              Химна на Зета Македони.

  

 

   

     ................................................................