Донирај

Приходот од продадените книги и донираните средства ќе бидат употребени за понатамошно проучување и афирмација на богатото македонско културно наследство во Македонија и светот. Овa e апел и молба поради индиферентниот однос на одредени поединци кои како дел од раководниот и работниот кадар чија функција има за цел да го проучува и истражува македонското културно и историско наследство недеволно се ангажира, го игноририра и не ја искористува својата интелектуална моќ во промовирање, пласирање и афирмирање на тоа културно богатство. На тој начин, следствено се дозволува присвојување и ограбување на истото, заборавајќи на патриотизмот и љубовта кон татковината.

ПОЗДРАВ И СЕКОЈА ЧЕСТ НА ПОЕДИНЦИТЕ.


Секоја донација е добредојдена и ќе биде искористена со таква цел, доследно ориентирајќи се и водејќи се од патриотските чуства. Тоа ќе им даде и поттик, мотив и амбиција на идните помлади истражувачи да се ангажираат и да го направат првиот чекор со што ќе придонесат за доброто на сите нас.1.  денарска жиро сметка:
     АРС ДООЕЛ
     300000000877304
     Комерцијална банка АД Скопје
     со назнака: за книга "Зета Македонија"Прегледано:  6,172.00 пати

Објави:

https://www.facebook.com/groups/

1474313992861929/permalink/

1938452183114772

.................

https://www.facebook.com/groups/

LaMagiadelasPiedras

.................

https://www.facebook.com/groups/

876035302411890

...........................

https://www.facebook.com/dainst  Германиј

 

              Химна на Зета Македони.

  

 

   

     ................................................................