од други автори

 

ОЛГА НОВАЧЕВА

ОЛГА НОВАЧЕВА

Текст на Олга Новачева објавен на веб страната МАКЕДОНСКА НАЦИЈА на 03 СЕПТЕМВРИ 2014, СРЕДА  Во македонската историја од антиката па се до денес има низа недоследности кои ќе мораат да се чистат и преправаат. Нашите сознанија за пишаните  и официјално примени историски случувања се менуваат благодарејќи на низа новооткриени докази кои со векови и милениуми биле вешто прикривани. Треба да се поврзе македонската древна историја (антика) со средниот век за да го разбереме континуитетот на македонските династии. 

Прегледано:  838.00 пати

МАКЕДОНСКО ПИСМО ЦУТНО

МАКЕДОНСКО ПИСМО ЦУТНО

  Според сознанијата објавени во книгата „Зета Македониа, 400,000 г писменост, македонска цивилизација на пет континенти, традиција до денес“, констарирано е дека македонското словарница ЦУТНА е основа на сите светски писма, распространети на пет континенти. Потврда за оваа констатација со ицрпно образложение е објавено од Васил Иљов 11-април-2012 г. на сајтот „Македонска Нација“ под наслов: „Македонското совршено устроено писмо - супстрат за сите други азбуки“

Прегледано:  1,173.00 пати

Објави:

https://www.facebook.com/groups/

1474313992861929/permalink/

1938452183114772

.................

https://www.facebook.com/groups/

LaMagiadelasPiedras

.................

https://www.facebook.com/groups/

876035302411890

...........................

https://www.facebook.com/dainst  Германиј

 

              Химна на Зета Македони.

  

 

   

     ................................................................