ТОМ I

                                                                               


Во осумнаесеттиот и деветнаесеттиот век е пласирана тезата дека само „Античка  Грција“ и Рим се периоди на зачетокот на модерна Европа, не водејќи сметка за постарите наоди, како докази за големите достигнувања во науката, уметноста, спортот, митологијата и писменоста, кои се основа за овие подоцнежни достигнувања. За жал овој став на научниот свет е застапен до денес, претставувајќи ги постарите наоди како дела на„примитивен народ од палеолитот и неолитот“, одбивајќи ги новите толкувања на еволутивната историја поткрепени со пишани документи. Кој бил тој народ, како изгледала нивната митологија и кое писмо и јазик го користел? Одговорот е во оваа книга. Но, претходно може со сигурност да се каже дека тоа не е безимениот народ од арапско потекло населен на јужниот дел на Македонскиот Полуостров во малото гратче Греко, населено со крадци и измамници. Греко на нивниот јазик значи крадец, измамник. Тоа не е ни градот држава Рим, со украденото материјално и културно богатство од Македонците. Да посочиме само неколку примери: нивниот јазик е извртен грчки јазик, а грчкиот јазик е извртен македонски јазик. Римската азбука не е римска, туку тајната македонска азбука на ЦУТОТ, римските броеви не се римски, туку тоа се македонските броеви на ПРОЛЕТТА, римската митологија е македонска митологија со изменети имиња на светците (боговите), римското право е македонско право и др. Значи постарите наоди припаѓаат на еден народ распростанет на пет континенти со засега утврдена старост од 400 000 год., а тоа е македонскиот народ организиран во Големата Зета Македонија.
Оваа книга претставува опис за науката, уметноста, спортот и митологијата, преку пишаните документи, споменици на културата на македонската цивилизација, дела на боговите Македонци низ целиот свет. Ја презентира најдревната македонска митологија за вечниот живот и патот на душата кон РАЈОТ. И тоа преку тројанскиот коњ, македонскиот ќилим и вез, виножитото, росата, преку првиот облик на пишување со буквите „ЦУТНИ“  и броевите пролетни, првиот сончев зрак како дух божји Македон, персонифициран во најразлични форми на машки принцип, дух или души на боговите Македонци со „влезот во усните на божјата МА“, со божјата молња ЅЕ и преку сончевата пирамидата на ПЛОДНОСТА. Македонија е освојувана, ограбувана и негирана од соседите со присвојување на дел од нејзиниот културен придонес кон светската историја, а подржувани од некои европски земји. Со тоа се појавува и нужна потреба од оваа книга, која е само предговор за богатата историја на македонскиот народ, почеток на проучувањето за развојот на културата и цивилизацијата на светот и нејзиниот континуитет до денес. Сето тоа со помош на геометриските симболи, цртежите на карпа и земја, писмото и јазикот, дознаваме дека историскиот период на македонскиот народ, според досегашните сознанија е со старост од најмалку 400 000 години. Мојата теорија е научно - имагинарна, реално - нестварна, световно - божествена, практично - уметничко - митолошка, логична и магична, логична и нелогична, толку реална и вистинита што изгледа неверојатно.ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

Прегледано:  18,640.00 пати

Објави:

https://www.facebook.com/groups/

1474313992861929/permalink/

1938452183114772

.................

https://www.facebook.com/groups/

LaMagiadelasPiedras

.................

https://www.facebook.com/groups/

876035302411890

...........................

https://www.facebook.com/dainst  Германиј

 

              Химна на Зета Македони.

  

 

   

     ................................................................