ТОМ III

.....

 


ВОВЕД


Европејците треба да бараат прием од Македонците за влез во организацијата на Белиот Македон. Единствениот услов за прием е промена на сопственото име, во нивното древно име, како Македонци, и првичните имиња на нивните новоформирани региони. Во спротивно, врз основа на АВТОРСКИТЕ права, белите луѓе во Европа, како и останатите, треба да им плаќаат на Македонците користење на цифрите и азбуката (кирилица и латиница), користење на македонскиот музички ритам, користење на сите геометриски симболи, вклучувајќи ги и источно-азиските симболи, користење на ЛАВОТ, еленот и др. животни како македонски симболи на СОНЦЕТО, и користење на македонски верски практики под името христијанство. Во спротивно можат да измислат свои. Европејците да не презентира наивност и сила туку разум. Зошто? Бог Сонце се гледа се слуша, се знае, казната за непочитување на божјото слово, божјата мајка Македониа, и нејзините, и божји синови ќе пристигне, како казна за непризнавањето на вистината. За сето ова може да се прочита во оваа книга.  
Ова е обид на авторот да ја открие вистината за белиот човечки род. Да му укаже дека е малцинство на Светот Македониа. Да ги презентира неговите корени, јазикот, науката и културата. Да му објасни за неговата припадност на светото тројство помеѓу мајката Планета Македониа, таткото Сонце Илија и белиот син Македон и да го покаже местото на божјиот Рај Македонија, и појавата на македонската култура како историја на светот, од каде почнало да се шири божјото слово, и реч господова, преку верата и музиката во светот. Македонската култура е прифатена од целиот македонски род и сите други народи, а тоа е нивниот јазик со македонски корени, нивното денешно писмо и цифри, нивниот македонски ритам и инструменти во музиката, и македонска вера на вистината, вера во Реинкарнација, со прекрстување на истата вера во религија.

 

Прочитај повеќе

Прегледано:  5,381.00 пати

Објави:

https://www.facebook.com/groups/

1474313992861929/permalink/

1938452183114772

.................

https://www.facebook.com/groups/

LaMagiadelasPiedras

.................

https://www.facebook.com/groups/

876035302411890

...........................

https://www.facebook.com/dainst  Германиј

 

              Химна на Зета Македони.

  

 

   

     ................................................................