Литература


 
   

                          


„Зета Македониа, 400.000 г.писменост, македонска цивилизација на пeт континенти,
традиција до денес"

Доколку сакате да ја набавите книгата, можете да исконактирате на 078 264 106, како
и на zetamakedonija21@gmail.com.

Цената е 3600 денари или 60 евра.

Верзијата на англиски јазик чини 80 евра (со транспортни трошоци 100 евра).

Или уплатете на жиро сметка:

денарска жиро сметка: 
 АРС ДООЕЛ 
 300000000877304
 Комерцијална банка АД Скопје

 со назнака: за купување на книгата "Зета Македонија"

-------------------------------------------------------------------------------------

Девизна сметка:

  Komercijalna banka A.D. Skopje, R. Makedonija
  SWIFT KOB SMKZX ARS BRANKO SOTIROVSKI DOOEL SKOPJE
  IBAN: MK 07300701001437895По извршената уплата ве молиме известете не телефонски или на email.
Прегледано:  9,695.00 пати

 

 

 

 

Банери од радио станици каде се емитуваат песните создадени според сознанијата објавени во книгата „Зета Македониа“.

 

 

 

......

 

 

        

            https://www.facebook.com/RadioIskrica

 

Песната на НАРОДНИ РАДИО СРБИЈА се емитува шест пати во денот и тоа во. 09ч, 11ч, 14ч, 17ч, 20ч и 22ч.

 

 

 

Tанго е вештина дадена за забава, уживање и здравје затоа ја заслужуваат сите!