ТОМ II

 • 24.05.2024 -објавена на сајтот
 •  

                                                                    

 

 •  
 •                                                                               Бранко Сотировски
 •  
 •                „Зета Македонија, 400.000 г. писменост, македонска цивилизација на пет континенти,
                                                                      традиција до денес“ 
 •  
 •                                                                                    ТОМ II
 •  
 •                                                      2 - ро. дополнето издание - Скопје : Арс, 2016 г. 

 

 

----------------------------------------------------------------

17. СОДРЖИНА_mk 507 - 520.pdf

 • ----------------------------------------------------------------

 

 

 01. pocetni stranici.pdf

 02.Зета Македонија ул.07-36.pdf

 03.Зета Македонија 37 - 60 ул..pdf

 04.Зета Македонија ул.. 61 - 106.pdf

 05.Зета Македонија ул.107 - 190.pdf

 06.Зета Македонија 191 - 208 ул..pdf

 07.Зета Македонија ул.. 209 - 258.pdf

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                              Химна на Зета Македониа

 

 

                           

 

 

 Книгата Зета Македониа том 2 од Бранко Сотировски објавена е, на сајтот zetamacedonia.com, на 24.05.2024 г. (10.408.00 пр.)

 

             

                                                                               Во чест на Богот Сонце Илиј.

 

  

                                                             И во чест на синовите бижји, единствено, обожествени::

 

                                                                               ИЛИОН          и         МАКЕДОН 

 

                                                                     ДИОН (ДИОНИС)    и         ВЕРМЕ (ХЕРМЕС) 

 

                                                                               КИРИЛ           и         МЕТОДИЈ

 

                                                                                   Р'С              и              ИС

 

                                                                                  РИС             и            ИСУС

 

                                                                              РИСТО            и        РИСТОС  

 

                                                   

                                    

                                          И во чест на Марија - Мадона, Господарка, Мадомниа, Светот Македониа.

 

                               

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • „Зета Македонија, 400.000 г.писменост, македонска цивилизација на пет континенти,
 • традиција  до денес"
 • Ако сакате да ја набавите книгата, можете да исконактирате на 078 264 106, како
 • и на zetamakedonija21@gmail.com.
  Цената е 6000 денари.
 • Верзијата на англиски јазик чини 7000 ден.
 • --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Книгата „Зета Македониа“ 400.000 години писменост, македонска цивилизација на пет
 • континенти, традиција до денес“ од Бранко Сотировски има второ дополнето издание .
 • Со 520 страници, кои содржат 243 дешифрирани текстови од целиот свет. Илустрации 655.
 • П ромоција на книгата се одржува во петок 04-12-2015 г. во Кинотека на Македонија.
 • Воведот на книгата можете да го прочитате ОВДЕ

 

 

                                    КОРИЦА за печатење   =  1 zeta_mkd_korica.pdf

 

 

 

                              

                                                                                   2 Корица

 

 

                              


                                                                                   Форзец 1

 

 
                               

                                                                                           Форзец 2   

 

                      

 
               

Прегледано:  10,539.00 пати

Вовед

Објави:

https://www.facebook.com/groups/

1474313992861929/permalink/

1938452183114772

.................

https://www.facebook.com/groups/

LaMagiadelasPiedras

.................

https://www.facebook.com/groups/

876035302411890

...........................

https://www.facebook.com/dainst  Германиј

 

              Химна на Зета Македони.

  

 

   

     ................................................................