Рецензија

  

Фасцинантните научни откритија на Бранко Сотировски - oд Александар Станковски

Фасцинантните научни откритија на Бранко Сотировски - oд Александар Станковски

Во своето монументално научно истражување, кое по својата методологија е мултидисциплинарно и е втемелено врз еден комплексен дедуктивен систем на проучување од областа на палеолингвистиката, антропологијата, археологијата, митологијата, етнологијата и други научни дисциплини, интуитивниот и ерудитивниот гениј на Бранко Сотировски нè води на едно фасцинантно сознајно патување во далечното минато, кое во современата наука е сè уште акцептирано како алтернативно, хипотетично, напати дури и фантазмагорично...ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

Прегледано:  772.00 пати

ЗЕТА МАКЕДОНИЈА или ПАНМАКЕДОНИЗМОТ на Бранко Сотировски - oд Милош Линдро

ЗЕТА МАКЕДОНИЈА или ПАНМАКЕДОНИЗМОТ на Бранко Сотировски - oд Милош Линдро

Од секогаш, кога се обидувале да ги утврдат фундаментите на човечката цивилизација, истражувачите барале цврста потпора во најдревното минато. И таа цврста потпора ја барале во она материјално наследство, кое со своето симболично значење носи порака, т.е. информација за организираниот општествен живот. Притоа, археолошките предмети се земале не само како орадија на трудот или како предмети на секојдневието, туку уште и како предмети, кои се дополнително натоварени со некаква симболичка функција....ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

Прегледано:  2,010.00 пати

                Химна на Зета Македони.

  

 

  

 

     .............................................................

 

Банери од радио станици каде се емитуваат песните создадени според сознанијата објавени во книгата „Зета Македониа“.

 

            ..............

 

        

            https://www.facebook.com/RadioIskrica

      ...............................................................  

 

   

https://www.facebook.com/groups/1444236085790710/

 

Почувствувајте ги убавините на Аргентинското Танго. Покрај македонските ора, кои се бисери во светот, танго е вештина дадена за забава, уживање и здравје затоа ја заслужуваат сите!

     ................................................................