13 КОЛУМБИЈА

20.10.2018

 

ЗЕТА МАКЕДОНИЈА ВРТОЛУМ

 

„Вртолум“ е празничен ден на Македонците од камениот период се до денес. Денот 22-ри јуни, кога сонцето се врти кон зима. Овој празник кај Македонскиот народ е поврзан со верувањата за вртењето на времето од лето кон зима. Оваа природна појава забележана од Македонскиот народ од камениот период  се пренесува во христијанска религија, која претставува продолжеток на македонската вера ВИСТИНСКА. Традицијата на Македонскиот народ продолжила кај македонските потомци. во денес наречена Јужна Америка.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

19.10.2017

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IIHAeMjmuLM

 

........

 

 Македоците како синови божји, по таткото се наречени ИЛИОН, а по мајката МАКЕДОН. Илион-Македон е господин, господар, ГОСПОД на земјата, со свој јазик, писмо, и вера на ВИСТИНАТА. Живеел на пет континенти одеднаш најмалку од пред 500.000 г. Македонија е центар на светот, МАКЕДОНИЈА ПРЕТСТАВУВА ИСТОРИЈА НА СВЕТОТ

 

...........

 

 

Прегледано:  1,587.00 пати

Објави:

https://www.facebook.com/groups/

1474313992861929/permalink/

1938452183114772

.................

https://www.facebook.com/groups/

LaMagiadelasPiedras

.................

https://www.facebook.com/groups/

876035302411890

...........................

https://www.facebook.com/dainst  Германиј

 

              Химна на Зета Македони.

  

 

   

     ................................................................