18 РУСИЈА

11.01.2018   

 

ЗЕТА МАКЕДОНИА Р'ЗИА денес таканаречена Русија.

 

Пештерата Капова


Пештерата Капова се наоѓа во Башкирија, на 400 километри од Уфа, на територијата на природниот резерват Шулган-Таш. Пештерата е една од најпознатите места со палеолитско сликарство и писменост во Зета Македониа Европа.
Уметничките карактеристики, дешифрираното писмо, јазикот кој е употребуван, распоред на сликите, како и трагите на човековата активност во пештерата, покажуваат дека традициите на организирање на подземни светилишта во Горниот палеолит потекнуваат од центарот на светот Македонија и Македонскиот народ, од Македонија до Урал. Овој регион одиграл големо влијание врз Франко-Кантабрискиот регион, кој бил населен со автохтоно Македонско население.

Староста на цртежите во овој регион уште не може точно да се утврди, но резултатите од ураниум-ториум датираат, од калцитните наслаги на кои е обоен сликата и кои го покриваат, недвосмислено покажуваат дека временскиот период во кој цртежот бил направена време е од постариот палеолит, кој не е пред 37,700 години.
Во текот на ископувањето на пештерата Капова, досега е датиран само горниот слој на цртежите со траги на активност на пораки од палеолитот, пред околу 17.000 - 19.000 години. Овие артефакти со натписот Македонија укажува на потеклото и причината за презентација на македонска ВЕРА.

 

 

https://eurekalert.org/pub_releases/2017-11/lmsu-shd112717.php

Прегледано:  727.00 пати

Објави:

https://www.facebook.com/groups/

1474313992861929/permalink/

1938452183114772

.................

https://www.facebook.com/groups/

LaMagiadelasPiedras

.................

https://www.facebook.com/groups/

876035302411890

...........................

https://www.facebook.com/dainst  Германиј

 

              Химна на Зета Македони.

  

 

   

     ................................................................