35 ВИРЏИНИЈА - САД

22.12.2019 г.


Зета Македониа Северен Цут, денешна Вирџинија САД. Натпис на камен припаѓа на македонската цивилизација. Содржината на натписите се дел од македонската Вера Преродба - Реинкарнација. Според аналитичарите на текстој, неговиот автор и  старост не се совпаѓа со, македонското писмо јазик и вера. Староста на натписое е 500.000 - 100.000 г.

 

 

The Little Mountain petroglyph site, Nottoway county, VA. The site has a Mississippian (ca 1200-1400 CE) engraved bird track, hand and possible sun glyph. The glyphs are in shadow all year until winter solstice.

 

.................................................

.................................................

 

 Зета Македониа Пиринејска.ШПАНИЈА, SPANISH.

 

The decoded text with drawing-ligature of Ilion as son of God ILI, though it represents the man Macedon, Ilion, Zet, IS-Isus, Hermes, Don Dion, Dionysius undoubtedly represents God's Son also, Macedon-Asclepius or KURILO, that is, DOCTOR or a HEALING PLACE.

 

 

                                             

 

 

Дешифрираниот текст од цртеж-лигатурата со име и презиме Илион Куртис, како син на Богот ИЛИ, покрај тоа што го претставува човекот Македон, Илион, Зет, ИС-Исус, Хермес, Дон, Дион, Дионис, несомнено го претставува и Божјиот син Македон АСКЛЕПИЈ или КУРТИС-ЛЕКАР. Местото каде што се лечеле лугето, се нарекувало КУРИЛО-КУРИЛОВО односно ЛЕКОВИТО МЕСТО.

 

The Little Mountain petroglyph site, Nottoway county, VA. The site has a Mississippian (ca 1200-1400 CE) engraved bird track, hand and possible sun glyph. The glyphs are in shadow all year until winter solstice.

 

.......................................................................................................................................................................................

 

22.12.2019 г.


Зета Македониа Северен Цут, денешна Вирџинија САД. Натпис на камен припаѓа на македонската цивилизација. Содржината на натписот е дел од македонската Вера Преродба - Реинкарнација. Според аналитичарите на текстој, неговиот автор и  старост не се совпаѓаат со, македонското писмо, јазик и вера. Староста на натписое е 500.000 - 100.000 г.

 

 

Ак'л, акал = УМ ( на турски акил = ум) Умот, душата или знаењето пристига од Богот Сонце ИЛ - Илија кај единствениот ИС - Исус, тој е всушност Единствениот Зет, Дон, Дион, Дионис, Хермес, Асклепиј, Куртиш, Кокопели, Св. Пантелејмон, Св. Никола, Дедо Мраз.

 

................................................

 ................................................

 

Истиот натпис се среќава и на денешна територија Франција, Зета Македониа том II страна 216.

 

„84/5. 'Првиот образовен систем' Зета Македониа Наниа
Laugerie Haute, (денес таканаречена Франција), 15.000 г.мак.е.пред.п.христ.

 

            
            Сл. 284[1]                                                                                -ИЛ У К’Л


Се чита од десно кон лево, транскрибирано на современ македонски јазик значи:
'ИЛ ВО АК’Л или БОЖЈА УКА – НАУКА'.
Oвој артефакт е очигледен пример и доказ за образовен систем и писменост од пред 13.000 г.мак.е.пред.п.христ. Доказ за постоењето на ука или наука, за постоењето на луѓе, кои го пренесувале знаењето на помладите генерации и општествено уредување, кое се грижело за целокупниот систем.“ 

 

Цитат од книгата Зета Македониа.


[1] http://donsmaps.com/ninthcave.html, пристапено на 05.04.2014.

 

Прегледано:  804.00 пати

Објави:

https://www.facebook.com/groups/

1474313992861929/permalink/

1938452183114772

.................

https://www.facebook.com/groups/

LaMagiadelasPiedras

.................

https://www.facebook.com/groups/

876035302411890

...........................

https://www.facebook.com/dainst  Германиј

 

              Химна на Зета Македони.

  

 

   

     ................................................................