(32) З.М. НЕВАДА

 

14.11.2019 г.

 

Кој се староседелците во Америка

 

Според доказниот материјал, првиот народ во денешна Америка се Македонците. Тие не се доселени, тие живееле автохтоно од пере 500.000 - 100.000 г.

Конкретно на оваа карпа, следејќи ја македонската исконска вера, сѐ што имал Бог да им каже на своите деца го соопштил на единствениот Македон, Илион, Зет, ИС-Исус, Хермес, Дон, Дион, Дионис.
Сѐ што Македон треба да го пренесе на својот род Лаврод сѐ е напишано во стихови, и сѐ што е напишано тоа е и нацртано. Со писмото и цртежот сѐ е кажано. Поради светоста на зборот cѐ е сокриено. Божјата порака за синовите божји е лесно препознатлива. Причината е јасна, а таа е поради јазикот и писмото ЦУТНО (кирилица и латиница).

Основа на македонската вера е РЕИНКАРНАЦИЈАТА. Симбол за реинкарнација на духот, душата, телото и знаењето е птицата Феникс, во овој случај, тоа е митолошкото суштество Птица - лав наречен грифон. На сликата е нацртан Дон, Дион, Дионис. Тој како прв глобализатор на светот, реинкарнира секоја година како ИС - живта природа и како божјо знаење, како душа и духот божји Македон.

 

 

 

 

 

............................................................................................................................................................................................................

 

04.10.2019 г.

 

 

Зета Македониа Невада 500.000 - 100.000 г. Зета Македониа Прекуокеански Цут. Grimes Point Archeological Area Fallon, Nevada.
Македонците пред 500,000 г. го колонизирале континентот, по грешка денес наречен Америка. Оргинарното име на континентот е Зета Македониа Прекуокеански Цут.
Македонците пред 500.000 г. ја обиколиле планетава, создавајки една држава наречена Зета Македониа, а планетава ја нарекле Планета Македониа, со безброј помали региони, наречени Зети (кралства, царства). Зборот Зет е со значење: Маш на невестата Планета Македониа, а тоа е младото сонце од 21-ви март. Наречен е Исус, според живата природа која се раѓа од 21-ви март, наречена ИС. Според најновото истражување Зет може да значи и Џет - џете, ДЈЕТ = дјете, а тоа е дете или деца на сонцето, Македонците.

 

Единствениот Дон, Дион, Дионис, го примил божјото знаеае - словото, на планината Богословец Република Македонија. Планината се наоѓа во близина на Св. Николе, со значење СВЕТИОТ НИКУЛЕЦ а тоа е Дух Божји Македон.  Дионис го предал на својот брат Хермес, кој го спровел на својот народ Македонски, а тој и на други племенски заедници на Планетата Македониа, со тоа извршил прва глобализација на планетава. Писмени докази постојат на сите континенти, и тоа во вид на стихови, со македонското писмо кирилица и латиница, со јазик СЛАВЕН МКЕДОНСКИ. Стиховите ги пишувале во вид на лигатури, и тоа на високо уметнички начин. Пораките ги пишувале во вид на фигури од животни, луге, растенија и геометриски слики.

 

Свето тројство: Бог ИЛИА, Мајка Марија Мадона и синовите МАИ.

 

                         

 

 

 

                                                         Зета Македониа Прекуокеански Цут.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прегледано:  236.00 пати

Објави:

https://www.facebook.com/groups/

1474313992861929/permalink/

1938452183114772

.................

https://www.facebook.com/groups/

LaMagiadelasPiedras

.................

https://www.facebook.com/groups/

876035302411890

...........................

https://www.facebook.com/dainst  Германиј

 

              Химна на Зета Македони.

  

 

   

     ................................................................