30 ПЕРУ Силјустани (Sillustani)

17.О5.2019  г.


Силјустани (Sillustani) — археолошки локалитет во Перу регионот Пуно. Локалитетот потекнува од периодот пред Инките 100.000 – 500.000 г. и всушност е гробишта. Гробовите се изградени во вид на кули наречени Чулпи. Кулите украсени се со изгравирани форми - лигатури од животни. На кулата подоле изгравирана е јагула. Таа  симбол е на Македониа. За македонците во тоа време претставивала врска помеѓу Планетата Македониа и Богот Сонце ИЛИ.

Да го објасниме животниот век на јагулата.

Претпоставка е, дека јагулите настанале пред 140 милиони г. Точното време за настанокот на јагулата не се знае, но сигурно е едно, дека јагулата заедно со  вкупната жива природа ИС , родени се на ден 22-ри март од мајката Планета Македониа одеднаш на Македонскио полуостров, и територијата Зета Македониа Европа. Тоа е моментот кога  Ѕведата Зет Македон пристига од созвездието крст, од сината ѕвезда Жива во Македониа. Македон како ѕвезда со божјата сила, како бог, наречен Госпот Зет Македонец тој ѐ со привремен престој на Планетата Македониа. 

 Женската јагула може да постигне должина од две метри а машката само до педесет сантиметри. Живее во сите реки и езера поврзани со морето во Зета Македониа Европа, Персискиот залив, северниот и западниот Африкански Брег, всушност живее таму каде што живеат Македонците. Се мрести во Саргаско Море, меѓу Бермуските Острови и Порторико.

 Животот од десет години во слатките води на реките и езерата, патот во солената вода со помош на метаморфоза, од две години до Саргаско Море, се мрести и умира. Воедно реинкарнира во нова јагула, нов живот. Младата јагула за три годишно патување, повторно со метаморфоза, се враќа на местото каде престојувала во претходниот живот. Начинот на нејзиниот живот, нејзината смрт со реинкарнација го отсликува животот, смртта и повторното раѓање на Македониа и Македонците. Македонскиот народ како Господ Зет Македон, со помош на реките и морињата патува до сите краеви на Планетата Македониа. Тие го шират божјото слово, писмо, јазик, вера и култура. Сите топоними, хидроними, нисоними и др. на планетава се со македонски корен. Обликот на јагулата и обликот на владеење на македонците врз другите племенски заедници, без робови, претставува слабост во однос на крадците, како одродени македонци. Тие формираат нови држави со робовладетелски однос, кој трае до денес, со измислени имиња.

 

Македонскиот топоним ПУНО знач полно. Чулпа е македонски збор: ЧУЛ = вид престилка, гробницата личи на матка со престилка. Чулпа – чупа, чупе = девојче. Чул = минато време од слушнал. Археолошкиот локалитетот Силјустани е македонски топоним со значење: СИЛО СТАНИ. Се мисли на починтите влалдетели господари, Господ на Планетата Македониа, по смртта нивната сила да стане и како јагула отпатува на сонцето, а од сонцето кон другата Планета Македониа, а потоа да реинкарнира во Македониа. Познати се именките во Македонија до денес, СИЛЈАН, СИЛЈАНОВСКИ, со значење силен - силниот. Силниот е никој друк освен Господ Свезда Зет Македон. Тој е единствениот ЕНОХ, ДОН, ХЕРМЕС, АСКЛЕПИЈ, Св. ПАНТЕЛЕЈМОН, Св. НИКОЛА - никулец МАКЕДОН.

 

                               Силјустани (Sillustani) — археолошки локалитет во Перу во регионот Пуно.

                  Локалитетот потекнува од периодот пред Инките 100.000 – 500.000 г. и всушност е гробишта.

 

Изгравираниот мотив јагула на Чулпата ја претставува Македониа и македонците од таа област. Јагулата е симбол на Македониа. Воедно Јагулата претставува лигатура на која пишува МАДОНИА - МАКЕДОНИА.

 

                                       

                                                                         Чулпа гробница за реинкарнација, 

                                                Силјустани (Sillustani) Прекуокеански Јужен Цут, денешен Перу.

 

Еден од главните елементи на македонската култура, раширена низ целата планета е давањето почит на претците и токму поради тоа, а и поради изразување на врската меѓу смртта и животот во однос за реинкарнација, Чулпите биле градени. Внатрешноста на градбите биле обликувани како матка. Единствениот отвор на Чулпата е кон исток, тоа е поради фактот што, од таа страна сонцето се препораѓа од Мајката Планета Македониа. Се верувало дека, во мигот на првите сончеви зраци од 21-ви март и 25 декември, духот и душата од мумифицираните тела ќе реинкарнираат во новороденчето ИС – Исо и Р’С -  Ристо. Исти или слични мотиви за украсување на Чулпите сe среќаваат на македонскиот локалитет Göbekli Tepe, локалитет кој се наоѓа во денес наречената територија Турција.   

Прегледано:  480.00 пати

                Химна на Зета Македони.

  

 

   

     ................................................................