35а ВИРЏИНИЈА - САД

 

 

22.12.2019 г.

 

Зета Македониа Северен Цут, денешна Вирџинија САД. Натпис на камен припаѓа на македонската цивилизација. Содржината на натписот е дел од македонската Вера Преродба - Реинкарнација. Според аналитичарите на текстој, неговиот автор и  старост не се совпаѓа со, македонското писмо јазик и вера. Староста на натписое е 500.000 - 100.000 г.

 

 

Прегледано:  11.00 пати

                Химна на Зета Македони.

  

 

   

     ................................................................