ИРАН

25.12.2019 г.


Во Македониа се роди Р’С, Рис, Ристо.
Ритуален сад.  Од локалитетот Висок Бакун (во модерната провинција Фарс, Иран). На садот е насликан крст, кој ги симболизира четирите годишни периоди. Насликана е птица во форма на човечка фигура. Птицата е утка, симбон на раѓање на нов живот врз основ на смрта. Најдолгата ноќ умира, се раѓа младиот Џин Сонце Р’С, Р’сто, Ристо.


 

Ритуален сад.  Од локалитетот Висок Бакун (во модерната провинција Фарс, Иран). На садот е насликан крст, кој ги симболизира четирите годишни периоди. Насликана е птица во форма на човечка фигура. Птицата е утка, симбон на раѓање на нов живот врз основ на смрта. Најдолгата ноќ умира, се раѓа младиот Џин Сонце Р’С, Р’сто, Ристо.

 

Ритуален сад.  Од локалитетот Висок Бакун (во модерната провинција Фарс, Иран) периодот на Бакун е од 4800-4100 македонска ера пред појавата на Христијанството.

 

.......................................................................

 

 ИСТОЧНОАЗИСКИТЕ СИМБОЛИ СЕ МАКЕДОНСКО ПИСМО! Напишани се од Македонци, кои живееле во централна Кина. ........„На ден 19, 20, 21-ви во месецот декември, се случува сонце стоење до 25-ти декември.Тоа е смена на годишниот период, и тоа од есен во зима, со денот „КРШТОВДЕН или ЛОМ на ДЕН“. Ноќта се намалува, а денот се зголемува. Според македонската монотеистичка вера на Преродба-Реинкарнација, од денот „КРШТОВДЕН“, Бог Сонце ќе биде младиот Џин, младиот Зет, кога на XXI-ви март ќе ја оплоди Мајката, Планета Македонија, Богородица. Македонскиот народ, како авхтохтон народ во централна Азија од пред 130 000 г. врз основа на својата словарница ЦУТНА (кирилица и латиница), создава симболично писмо за комуникација со своите поданици. На пример на симболот за жена-БОГОРОДИЦА 女- Nǚ, може да се прочита со македонските слова ЦУТНИ, од лево кон десно и од десно кон лево, „ил’с с’ли од 24-ти“ со значење, сончевиот зрак „ИЛ'С“ да се пролеее-„С'ЛИ по Мајката Планета Македонија, Богородица“. Извадок од книгада „Зета Македониа“ од Бранко Сотировски, Книгата е излезена од печат на македонски јазик ,и предод од македонски на англиски јазик. Книгата може да се купи од авторот zetamakedonija21@gmail.com

 

 

 

 

 

Прегледано:  63.00 пати

                Химна на Зета Македони.

  

 

   

     ................................................................