КОЛУМБИЈА

ЗЕТА МАКЕДОНИЈА ВРТОЛУМ

 

„Вртолум“ е празничен ден на Македонците од камениот период се до денес. Денот 22-ри јуни, кога сонцето се врти кон зима. Овој празник кај Македонскиот народ е поврзан со верувањата за вртењето на времето од лето кон зима. Оваа природна појава забележана од Македонскиот народ од камениот период  се пренесува во христијанска религија, која претставува продолжеток на македонската вера ПРАВО - СЛАВНА. Традицијата на Македонскиот народ продолжила кај македонските потомци. во денес наречена Јужна Америка.

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IIHAeMjmuLM

 

........

 

 Македоците како синови божји, по таткото се наречени ИЛИОН, а по мајката МАКЕДОН. Илион-Македон е господин, господар, ГОСПОД на земјата, со свој јазик, писмо, и вера право-славна. Живеел на пет континенти одеднаш најмалку од пред 500.000 г. Македонија е центар на светот, МАКЕДОНИЈА ПРЕТСТАВУВА ИСТОРИЈА НА СВЕТОТ

 

 

...........

 

 

Прегледано:  419.00 пати

 

 

 

 

Банери од радио станици каде се емитуваат песните создадени според сознанијата објавени во книгата „Зета Македониа“.

 

 

 

......

 

 

        

            https://www.facebook.com/RadioIskrica

 

Песната на НАРОДНИ РАДИО СРБИЈА се емитува шест пати во денот и тоа во. 09ч, 11ч, 14ч, 17ч, 20ч и 22ч.