„ДЕСЕТ БОЖЈИ ПРОСВЕТЛЕНИЈА“

06-11-2018 г.

 

 

 „ДЕСЕТ БОЖЈИ ПРОСВЕТЛЕНИЈА“

 

 

....................................................................


1. Кога Единствениот Зет беше обожествен, БОГ му рече.
2. Јас сум твојот татко Сонце ИЛИЈА. Ти си мојот син Македон, роден од Мајката Марија-Македониа, куќата на знаењето, пролетта и благосостојбата. 
3. Тебе ти го подарувам знаењето, и моќта да ја разоткриваш науката и пренесеш на твоите браќа по Татко и Мајка, преку запишани пораки во вид на сончевите зраци во облик на словарниците на ЦУТОТ - кирилица и латиница и цифрите пролетни. Ќе го црташ мојот лик Сонце на камен и земја, под вода и почва.
4. Ти си сега Единствениот Зет, ОБОЖЕСТВЕНИОТ Господ-Господар на Планетата Македониа.
5. Ќе го славиш твојот единствен Татко Бог ИЛИЈА, во божјите храмови - планини и со твојата научна мисла изградени уметнички планини – пирамиди. 
6. Ќе му служиш на твојот единствен Татко Сонце ИЛИЈА, за доброто на сите мои деца на Планетата Македониа. Јас ќе ги казнувам оние кои не те почитуваат тебе и не го почитуваат моето знаење се до четвртото колено. Тие ќе талкаат во вселенскиот пекол од вечниот студ и топло.
7. Ќе го изговараш моето име во секој миг, со зборот ДО-БА-Р-ДЕН со значење: ОД БОЖЈИОТ РОД СВЕТЛИОТ ДЕН, роден од Марија-Македониа. И ќе изговараш СО ГОСПОД – ГОСПОДАРОТ НАПРЕД.
8. Секое утро ќе се молиш со зборовите: Добар ден, со Господарот-Господ напред, со работа, песна и добра мисла.
9. Секој ден ќе работиш, а седмиот ден седни - НЕДЕЛАЈ. Уживај го животот со твоите родители, со твојот род и пород во рајот Македониа. Уживај во активниот одмор со РАБОТА ПО СВОЈА ЖЕЛБА.
10. Ке ја почитуваш твојата работа, својата жена, и сопствениот имот, и работата, жена и имотот на другите. Нема да сведочиш лажно, го менуваш името на твојот татко Сонце ИЛИЈА и Мајка Марија Македониа. Внимавајте! Бог Сонце се гледа се слуша.“ Извадок од книгата Зета Македониа том IV.

 

............................................................

Прегледано:  115.00 пати

 

 

 

 

Банери од радио станици каде се емитуваат песните создадени според сознанијата објавени во книгата „Зета Македониа“.

 

 

 

......

 

 

        

            https://www.facebook.com/RadioIskrica

 

Песната на НАРОДНИ РАДИО СРБИЈА се емитува шест пати во денот и тоа во. 09ч, 11ч, 14ч, 17ч, 20ч и 22ч.

 

 

 

Tанго е вештина дадена за забава, уживање и здравје затоа ја заслужуваат сите!