Литература


 
   

                          


„Зета Македониа, 400.000 г.писменост, македонска цивилизација на пeт континенти,
традиција до денес"

Доколку сакате да ја набавите книгата, можете да исконактирате на 078 264 106, како
и на zetamakedonija21@gmail.com.

Цената е 3600 денари или 60 евра.

Верзијата на англиски јазик чини 80 евра (со транспортни трошоци 100 евра).

Или уплатете на жиро сметка:

денарска жиро сметка: 
 АРС ДООЕЛ 
 300000000877304
 Комерцијална банка АД Скопје

 со назнака: за купување на книгата "Зета Македонија"

-------------------------------------------------------------------------------------

Девизна сметка:

  Komercijalna banka A.D. Skopje, R. Makedonija
  SWIFT KOB SMKZX ARS BRANKO SOTIROVSKI DOOEL SKOPJE
  IBAN: MK 07300701001437895По извршената уплата ве молиме известете не телефонски или на email.
Прегледано:  11,046.00 пати

                Химна на Зета Македони.

  

 

   

     ................................................................