Дешифрирани текстови

 

МАКЕДОНСКА ЦИВИЛИЗАЦИЈА

МАКЕДОНСКА ЦИВИЛИЗАЦИЈА

АНК – симболот на вечниот живот. Тоа е симбол на пролетта. Анк е во форма на созвездието КРСТ или Лебед. Анк во форма на катанец или ташна е стилизација на богот Сонце ИЛИ од денот 22, 25-ти декември и март.

Прегледано:  75.00 пати

БРИТАНИЈА

БРИТАНИЈА

Уметничкото дело привезок, создадено од Македонци, кои живеат во Јоркшир од пред 11.000 години, во континуитет до денес, со нивните ритуали, вера, и културните вредности, писменоста и јазикот, се дел   од нивниот живот.

Прегледано:  192.00 пати

МАИНЕ, САД

МАИНЕ, САД

Истражувајќи ги материјалните остатоци може да се забележи дека тие укажуваат на јасно видливи гравир-лигатури направени од Македонци. Помеѓу материјалните остатоци се среќаваат натписи од македонската вера, каде се спомнува: Македониа...

Прегледано:  182.00 пати

Вермонт, САД

Вермонт, САД

Уште во 1940-тите карактеристичните камени структури кои се наоѓаат во Вермонт (област Нова Англија, на северозападната страна на САД) предизвикуваат интерес и поттикнуваат прашања за нивното потекло и периодот од кои потекнуваат. Ги нарекуваат „комори", „колиби". „пештери". „кошници", итн. 

Прегледано:  297.00 пати

МАКЕДОНИЈА

МАКЕДОНИЈА

Дедо Мраз од Македонија.  .....Приказна за потеклото на Дедо Мраз Св. Никола.   ......Поради добрината на Илија и Марија, на 25-ти декември се појавува светлина во нивниот дом, а на 7-ми јануари на ден Божиќ Св. Никола доваѓа од врвот Крстовар, планината Водно - Македонија, да им ја соопшти радосната вест, дека наутро ќе се роди бебето, новиот зет, крал, ИС, Р’С, Р’СТО, Р’СТОТ, Р’СТОС, ХРИСТОС. Традиција 500.000 г. во продолжеток до денес. Оваа приказна со среќен крај ја завршуваме со песната ДОЈДЕ НОВА ГОДИНА.

Прегледано:  89.00 пати

РУСИЈА

РУСИЈА

Зета Македониа Р'зија (денешна таканаречена Русија), Пештерата Капова. Уметничките карактеристики, дешифрираното писмо, јазикот кој е употребуван, распоред на сликите, како и трагите на човековата активност во пештерата, покажуваат дека традициите на организирање на подземни светилишта во Горниот палеолит потекнуваат од центарот на светот Македонија и Македонскиот народ, од Македонија до Урал. Овој регион одиграл големо влијание врз Франко-Кантабрискиот регион, кој бил населен со автохтоно Македонско население.

Прегледано:  81.00 пати

НЕВАДА

НЕВАДА

„Според западноевропските научници, а прифатено и од некои образувани луѓе од Македониа, се тврди дека постоел индоевропски јазик. Со овие анализи на запишани текстови, станува збор за македонски народ, македонски јазик, македонска држава и македонска цивилизација како историја на светот распрсната од Ирска до источна Кина, Австралија, Африка и Америка. Се разбира како што е кажано погоре, овие текстови ништо не значат на јазикот на племето од семитско-арапско потекло, како јужен сосед на Македониа како и на било кое друго новоформирано племе одвоено од македонсиот народ, со изменет јазик.“ 

Прегледано:  36.00 пати

ИЗРАЕЛ

ИЗРАЕЛ

На божјата планина Карком во Израел пронајден е камен со македонски натпис како цртеж-лигатура, на кој пишува: „ЈАС СИН, СО ЛОМ, НА ИЛ И СО ЗЕТА (кралство) МАКЕДОНИА, САМО ИЛИ (СОНЦЕ), СО ТЕШТ ИС-ИСУС. СОНУВАЈ“. Македонско писмо, јазик, култура и вера во единствената Мајка, Марија, Мадона-Македонија, Татко Сонце ИЛИ и синот Македон 500.000 г. македонска ера, во продолжеток до денес.

Прегледано:  31.00 пати

ТAЏИКИСТАН

ТAЏИКИСТАН

МАКЕДОНСКИ КРАЛ, Зет - младото сонце од 25-ти декември.   Коњот е симбол на сонцето и сончевите зраци. Коњаникот е македонскиот крал ЗЕТ. Украсен е со круна на која стои паунов пердув, симбол на ПАН - Големиот Бог.

Прегледано:  154.00 пати

СРБИЈА

СРБИЈА

Во близина на Вишеград источниот дел на денес наречена БИХ, на падините на планината Тара во селото Жлеб-Србија, се наоѓа вертикална стена наречена Писана Стена. Староста на овие цртежи не е утврдена, постојат само претпоставки. На цртежот е претставен коњ и коњаник. Коњот е персонификација на оплодувачката моќ на сонцето. Коњаникот е богот Сонце ИЛИЈА, кој фрла молња. Во христијанството се нарекува Св. Илија Громовник. Toa e eдна од оплодувачките особини на богот Сонце. После фрлената молња ќе врне силен дожд, а потоа ќе врне ситна роса, која ја оплодува обработливата почва. Воедно цртежот претставува лигатура на која пишува:„О МОКРИ (ДОЖДОВЕН) ИЛИЈА, СО МОЛЊА ВО МЕСЕЦОТ ЈУНИ“.

Прегледано:  134.00 пати

КОЛУМБИЈА

КОЛУМБИЈА

ЗЕТА МАКЕДОНИЈА ВРТОЛУМ „Вртолум“ е празничен ден на Македонците од камениот период се до денес. Денот 22-ри јуни, кога сонцето се врти кон зима. Овој празник кај Македонскиот народ е поврзан со верувањата за вртењето на времето од лето кон зима. Оваа природна појава забележана од Македонскиот народ од камениот период  се пренесува во христијанска религија, која претставува продолжеток на македонската вера ПРАВО - СЛАВНА. Традицијата на Македонскиот народ продолжила кај македонските потомци. во денес наречена Јужна Америка.

Прегледано:  253.00 пати

КИПАР

КИПАР

Зета Македониа Кипар

Прегледано:  48.00 пати

КИНА

КИНА

Зета Македониа Востаниа (денес наречена Кина) Источно-азискиот симбол за дрво 木-Mù претставува симбол–лигатура. Изработен со македонски слова ЦУТНИ и македонски јазик во облик на лигатура. Со симболот се презентира македонската вера. Овој симбол го објаснува патот на духот божји Македон, како духовна енергија, кој пристига од сонцето, и која се претвара во материјална. Духот божји Македон пристига на Планетата Македонија и влегува во неа преку светото дрво дабот и неговиот корен, симбол на вечното сонце. На источно-азискиот симбол за дрво 木-Mù пишува: „ТИ ИЛ ВО УСНИТЕ“. Светоста на дрвото даб се согледува и од фактот, што за Македонците симболот на обожественоста како Господ и владетел на Планетата Македонија е неговата круна од дабови лисја.

Прегледано:  304.00 пати

ЕГИПЕТ

ЕГИПЕТ

Анк – симболот на вечниот живот. Тоа е симбол на пролетта, кој претставува знак – лигатура, каде може да се прочита: „СО ОС ИЛИ, ИЛ ЛИЛ“ од XXI-ви. Што би значело: „Со сончевиот зрак Богот ИЛ да лие, да оплодува, од денот на пролетта, тоа е желбата божја“. Топчестата форма на симболот Анк е стилизирана афионова чушка или симбол на опивка на природата, оплодување, дух божји кој се спушта од небото. Хоризонталните линии се македонските – пролетните броеви V + V + X  и вертикалата + I = 21. Зборот АНК, прочитан од десно кон лево е КНА, што значи: Љубовна желба на богот да ја оплоди Божјата МА.

Прегледано:  181.00 пати

ИТАЛИЈА

ИТАЛИЈА

Зета Македониа ИЛИНА (денес наречена Италија)

Прегледано:  36.00 пати

ВИНЧА-МАКЕДОНСКА ЦИВИЛИЗАЦИЈА

ВИНЧА-МАКЕДОНСКА ЦИВИЛИЗАЦИЈА

Примери од антропоморфни фигури од Винча (денес таканаречена Србија), од Македонската цивилизција распространета на пет континенти, од историскиот период од околу 5.000 – 4.500 г. македонска ера пред појавата на христијанството. Локалитетот Винча е едено од по значајно наоѓалиште во Зета Македониа Европа, со 11 м. длабок културен слој. Уметничките квалитети и формите на фигурините се исти или слични, на пет континенти, една од нив е и од територијата денес наречена Јапонија, населена со Македонци минимум од пред 500.000 г.

Прегледано:  100.00 пати

МИНЕСОТА

МИНЕСОТА

Зета Македониа Прекуокеански Северен Цут ( таканаречена Минесота). Оваа уникатна локација, поддржана е од историско друштво на Минесота, вклучува резби на камен во облик на цртеж-лигатури. Резбите се изработени од автохтоно македонско население пред 5.000 г. Овој локалитет е со најмногу резби на камен во Минесота. Со резбите се презентира македонската наука, култура и вера во мајката Марија-Мадона господарка, Македониа.

Прегледано:  112.00 пати

ИНДОНЕСИЈА

ИНДОНЕСИЈА

Зета Македониа НЕСИА - Виндонесиа,  (денешна Индонезија). Европските археолози откриле македонски натпис на слатководна школка стара 500.000 г. Наш заклучок е дека натписот го испишале Македонците наречени Винди или Инди. Тоа се луѓе налик на денешните Македонци, кои живееле покрај реката Соло, организирани во државата Зета Македониа Несија. Археологот Франсиско Енрико изјавил: „Тоа е најстариот графички израз, кој го направил човекот со својата рака“. „Не знаеме зошто човекот тоа го нацртал. Можеби тоа е знак за сопственост, некоја шифра, или подарок“, изјавила  научникот Žozefina Jordens од Универзитетот Лајден во Холандија. Според неа, цртежот е израз на когнитивни способности, всушност, тоа се модерни спознаени способности.

Прегледано:  74.00 пати

ШПАНИЈА

ШПАНИЈА

Зета Македониа Пиринејска, (денес таканаречена Шпанија).   Македнски натпис-цртежлигатура 14.400 г.  Campo de Gibraltar Македонска вера на сонцето и космосот. На југот од полуостровот Зета Македониа Пиринејска (денес наречена Шпанија), се наоѓа ланец од македонски светилишта - пештери во кои се насликани фигури на животни, апстрактни претстави на човек и македонско писмо ЦУТНО, со кое се презентира македонската монотеистичка вера во правото слово на единствениот БОГ Сонце ИЛИ, мајката Марија, Мадона-господарка, Македониа и синот божји Зетот, Македон,  Единствениот, Хермес, Исус.

Прегледано:  277.00 пати

ШВЕДСКА

ШВЕДСКА

Зета Македониа Пролетен Ветер, (денес таканаречена Шведска). Кога ќе дувнат пролетните ветрови, Господарите – Владетели Македонците од Зета Македониа Пролетен Ветер (денес напечена Шветска), тргнуваат на пат кон Зета Македониа Прекуокеански Северен ЦУТ (Северна Америка), Зета Македониа Востаниа (источна Кина) и Зета Македониа Лом на Дон (денес наречена Австралија).

Прегледано:  54.00 пати

ФРАНЦИЈА

ФРАНЦИЈА

Зета Македониа Нанија, (денес таканаречена Фрнција). Таканаречената „Магдаленска култура“, е македонска култура или е дел од МАКЕДОНСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЈА. Во науката се смета за култура, наречена „доцен палеолит“, всушност, ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД НА ЗЕТА МАКЕДОНИА, култура на таканаречената племенска заедница „ГАЛИ“-„ГОТИ“, всушност, НАРОД МАКЕДОНСКИ. Зборот „готи“ е македонски збор со значење ГОЈДО или говедо.

Прегледано:  71.00 пати

МИЧИГЕН

МИЧИГЕН

Зета Македониа Прекуокеански северен Цут, (денес таканаречена Мичиген).

Прегледано:  232.00 пати

 

 

 

 

Банери од радио станици каде се емитуваат песните создадени според сознанијата објавени во книгата „Зета Македониа“.

 

 

 

......

 

 

        

            https://www.facebook.com/RadioIskrica